กฏหมายควรทราบก่อนติดต่อโรงงานรับผลิตสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง

PREMA CARE INTERNATIONAL CO.,LTD.

1) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด

3) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด

4) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสําอาง

5) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจําเป็นที่ฉลากของเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ๓)

6) คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง

7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง

8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง

9) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๒

10) การแสดงธงชาติที่กระทำโดยบริษัทเอกชน

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน :

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า :

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร:

0808-108-109

02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว