รวมกฏหมายก่อนติดต่อบริษัทโรงงานแลปรับผลิตสร้างทำแบรนด์อาหารเสริม คอลลาเจน ชงดื่ม

PREMA CARE INTERNATIONAL CO.,LTD.

1) บัญญัติอาหาร (พรบ) ปี 2522

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๒)

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

7) การแสดงธงชาติที่กระทำโดยบริษัทเอกชน

8) หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร

9) หลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน :

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า :

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร:

0808-108-109

02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว