HOME

INBOX

LINE@

SHOP

สร้างแบรนด์ครีม ไปกับ Story ราชินี คลีโอพัตรา

สร้างแบรนด์ครีม ไปกับ Story ราชินี คลีโอพัตรา

จะผลิตครีมขายทั้งที Story การสร้างแบรนด์ ต้องมาเป็นอันดับต้นๆ รองจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ

          คลีโอพัตรา คือ ราชินีแห่งอียิปต์ ที่ทรงชื่นชอบในศาตร์แห่งศิลปะ และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และได้รับการล่ำลือ ถึงความงามและอ่อนวัย ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับความงาม ของพระนางได้ถูกจาลึกไว้ใน Papyrus ซึ่งเป็นกระดาษที่ทำจากเยื้อไม้ในสมัยนั้น โดยมีข้อความกล่าวไว้ว่า ความงามของพระนาง ส่วนหนึ่งมา “น้ำนม” ซึ่งเป็นน้ำนมที่ได้มาจากโค

ระยะเวลา ผ่านไปนักวิจัย ได้นำความลับของพระนาง มาผสานกับนวัตกรรม แบบ O/W Emulsion โดยนำพลังธรรมชาติจาก 3 สารหลักๆ กลายมาเป็น Phyto Milk  หรือ “นมพืช”

บทความแนะนำ

นมพืช คือ อะไร
นมพืช คือ อะไร
นมพืช คือ อะไร

นวัตกรรม O/W Emulsion ส่วนประกอบ จากธรรมชาติ 3 อย่างมารวมกัน จนกลายเป็นน้ำนม

อ่านเพิ่มเติม
ผลงานวิจัย ของนมพืช
ผลงานวิจัย ของนมพืช
ผลงานวิจัย ของนมพืช

นมพืช ที่ใช้ในการผลิตครีมมีคุณสมบัติหลักๆ 3 กลไกล ช่วยปกป้อง, ฟื้นฟู และเสริมสร้าง ..

อ่านเพิ่มเติม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)