HOME

INBOX

LINE@

SHOP

นมพืช คือ อะไร

นมพืช คือ อะไร

นมพืช คือ นวัตกรรม O/W Emulsion ที่นำส่วนประกอบ จากธรรมชาติ 3 อย่างมารวมกัน จนหลายเป็นน้ำนม ที่มีเนื้อละเอียด และมีความเข้มข้นสูงสำหรับใช้เป็น Ingredient สำหรับผลิตครีมคุณภาพดีๆ มากมาย ซึ่งส่วนประกอบจากธรรมชาติที่นำมาผลิต ได้แก่

  1. Organic Black Caraway Oil นำมันจากเมล็ด คาราเวย์สีดำ ได้ถูกขนานนามว่าพืชพันธุ์แห่งฟาโร ที่ผ่านถูกคัดเลือกจากการเพราะปลูกแบบ Organic ชาวอียิปต์โบรานคิดค้นและพัฒนาวิธีการ เก็บเอาน้ำมันเมล็ดเล็กๆ ที่มีสีดำของ คาราเวย์นี้ และยังบันทึง ลงใน Papyrus Scrip ในยุคของ  Pharaoh Tutankhamen’s sarcophagus เมื่อกว่า 3000 ปีมาแล้ว ซึ่งสามารถค้นเจอ ใน Egyptian Museum ใน นครไคโร เมื่อนำมา วิเคราะทางวิทยาศาสตร์ พบว่า Black Caraway Oil อุดมไปด้วย polyunsaturated fatty acids, essential oils, trace elements และ vitamins หลากหลายชนิด

 

  1. Organic Sesame Oil นำมันจาก งา ออร์แกนิค งาเป็นหนึ่งในพืชโบราณที่มีในโลกใบนี้ ในหลากหลายวัฒนธรรม นำน้ำมันงามาใช้หลายหลายด้าน รวมถึงการเป็นอาหาร และในวัฒนธรรมแห่งอียิปต์ งาถูกนำมาใช้ในกันอย่างมากมายและแพร่หลาย หนึ่งในนั้น คือ สิ่งที่ถูกค้นพบอยู่ในหลุ่ม พระศพแห่ง ฟาโร Tutankhamen ซึ่ง ในน้ำมันงานั้น จะอุดมไปด้วย essential fatty acids และ vitamin E

 

  1. Organic Aloe Vera Gel พระราชินี เนเฟอร์ติติ และ พระราชินี คลีโอพัตรา สองราชินีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ทั้งสองพระนางทรงใช้ Aloe Vera ในการดูแลผิวพรรณของพระองค์ และยังพบว่าทรงใช้ประคบบาดแผล ของพระเจ้า Alexander โดยมีคุณสมบัติในการเยียวยาบาดแผลได้ และในยุคต่อๆมาก็ได้ใช้ Aloe Vera ในคุณสมบัตินี้เช่นกัน จนถูกขนานนามว่า “source of youth” 

​​

สายสัมพันธ์ ระหว่าง น้ำนมแบบคลาสสิค และ นมพืช ส่งผลให้มีคุณสมบัติอีกมากมาย ที่เป็นผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และถูกอธิบายได้ด้วยองค์ความรู้ในปัจจุบัน​​

บทความแนะนำ

ผลงานวิจัย ของนมพืช
ผลงานวิจัย ของนมพืช
ผลงานวิจัย ของนมพืช

นมพืช ที่ใช้ในการผลิตครีมมีคุณสมบัติหลักๆ 3 กลไกล ช่วยปกป้อง, ฟื้นฟู และเสริมสร้าง ..

อ่านเพิ่มเติม
สร้างแบรนด์ครีม ไปกับ Story ราชินี คลีโอพัตรา
สร้างแบรนด์ครีม ไปกับ Story ราชินี คลีโอพัตรา
สร้างแบรนด์ครีม ไปกับ Story ราชินี คลีโอพัตรา

ผลิตครีมขายทั้งที STORY การสร้างแบรนด์ ต้องมาเป็นอันดับต้นๆ

อ่านเพิ่มเติม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)