• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

ตรวจสอบให้ดีกับ Certificate ที่ควรมีในโรงงานรับผลิตครีม

ตรวจสอบให้ดีกับ Certificate ที่ควรมีในโรงงานรับผลิตครีม

ถ้าคุณอยากจะสร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นมาซักแบรนด์ เมื่อคุณเลือกที่จะไปคุยกับโรงงานรับผลิตครีม สิ่งที่เราอยากจะให้คุณตรวจสอบถึงมาตรฐานของโรงงานรับผลิตที่ควรมี โดยดูจาก Certificate ดังต่อไปนี้ค่ะ
 
1. GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นลักษณะของข้อแนะนำทั่วๆ ไปที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางแต่ละแห่งได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย อันจะเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ก็จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทน
 
2. ISO (International Standards Organization) หรือมาตรฐานไอเอสโอ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรใดมี ISO เป็นการแสดงว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น เข้าขั้นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเลขต่อท้ายของ ISO ก็จะแตกต่างกัน เช่น ISO 9000 คือการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสาร หรือ ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ เป็นต้น
 
            ซึ่งบริษัทรับผลิตใดที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ก็จะเป็นหลักเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกไปมีมาตรฐานแน่นอน เจ้าของแบรนด์ก็มีความอุ่นใจว่าโรงงานที่จะเลือกใช้บริการสร้างแบรนด์นั้นได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง
บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอางแบบละเอียด 10 สเตปการสร้างแบรนด์ครีมของตัวเอง ด้วยโรงงานรับผลิตครีมทำแบรนด์ได้มาตรฐาน

เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้ปัง
เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้ปัง

เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้ปัง

สร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์อาหารเสริม ให้ปังอย่างไร ชื่อสินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใส่ใจ มาดูกันค่ะ เทคนิคการตั้งชื่อสินค้าใหัปัง มีอะไรบ้างมาดูกัน

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์อาหารเสริม
บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์อาหารเสริม

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์อาหารเสริม

ขั้นตอนสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมแบบละเอียด 10 สเตปการสร้างแบรนด์ โดยบริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์
5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์ ประเภทของเนื้อครีมกันแดดที่ทางเราเคยเจอกันมา จะมีเนื้อแบบไหนอะไรบ้างมาดูกัน

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP