รู้จักกับเลขสารบบอาหารบนเครื่องหมาย อย. แต่ละตัวเลขมีความหมายอย่างไร? - premacare

รู้จักกับเลขสารบบอาหารบนเครื่องหมาย อย. แต่ละตัวเลขมีความหมายอย่างไร?

เลขสารบบอาหาร คือ เครื่องหมาย อย. ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมีเลข 13 หลัก ความหมายว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการพิจารณาความปลอดภัยแล้ว

อาหาร เครื่องดื่ม ขนมกรุบกรอบ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราทานหรือใช้อยู่รอบตัว จะรู้ได้อย่างไรว่าปลอดภัย หากถามจากทางผู้ผลิตต้องไม่รับคำตอบอย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าปลอดภัย แต่สิ่งที่ตัวเราสามารถดูได้ว่าอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปลอดภัยหายห่วง คือ เช็กเลขสารบบอาหารด้วยตัวเอง ถ้าเช็กว่ามีเครื่องหมาย อย. แล้วมันคือเลขอะไร ความหมายอะไร ทำถึงเป็นตัวเลขที่บ่งบอกได้อาหาร หรือสิ่งสิ่งนั้นปลอดภัย วันนี้เราจะพาไปรู้จักความหมายของเครื่องหมายนี้กัน

เครื่องหมาย อย. คือ?

เลขสารบบอาหาร หรือเครื่องหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ตัวย่อคือ อย. มีความหมายว่า เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าอาหาร หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้อง และคุ้มครองผู้บริโภค 

ประโยชน์ของเครื่องหมาย อย.

 • เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ว่าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต
 • สามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้รับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
 • ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความปลอดภัยเลขสารบบอาหารของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งไว้ได้ด้วยตัวเอง เช่น สถานที่หรือชื่อบริษัทที่ทำการผลิต
 • กรณีเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มี อย. สามารถรับสิทธิคุ้มครอง จากคณะกรรมการอาหารและยาได้ 
 • สำหรับผู้ผลิต หากอาหารหรือผลิตภัณฑ์ของท่านมีเครื่องหมาย อย. จะได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากผู้บริโภค
 • เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โกนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือเลขสารบบอาหาร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 • อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทนม อาหารทารก อาหารเสริม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท วัตถุปรุงแต่งอาหาร และน้ำแข็ง
 • อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น น้ำมัน น้ำมันถั่วลิสง เนย เนยเทียม อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำมันปลา ช็อกโกแลต เกลือบริโภค และน้ำแร่ธรรมชาติ 
 • อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น หมากฝรั่งลูกอม อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และขนมปัง

เลขสารบบอาหารบนเครื่องหมาย อย. พร้อมความหมาย

เลขลำดับที่ 1 - 2

เลขสารบบอาหารเลขลำดับที่ 1 - 2 มีเลขสองหลักด้วยกัน มีความหมายว่า เป็นเลขที่ตั้งจังหวัดของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด เช่น หมายเลข 10 หมายถึง กรุงเทพมหานคร 

เลขลำดับที่ 3

เครื่องหมายเลขลำดับที่ 3 เลขหนึ่งหลัก หมายถึง สถานะของหน่วยงานที่อนุญาตที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต ดังนี้

 • เลข 1 ผู้ที่อนุญาต คือ หน่วยงานสถานที่ผลิตอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เลข 2 ผู้ที่อนุญาต คือ หน่วยงานสถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดนั้น
 • เลข 3 ผู้ที่อนุญาต คือ หน่วยงานสถานที่นำเข้าอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เลข 4 ผู้ที่อนุญาต คือ หน่วยงานสถานที่นำเข้าอาหารที่จังหวัดนั้น

เลขลำดับที่ 4 - 6

เลขสามหลัก หมายถึง เลขประจำสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาต หรือเลขสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารแล้วแต่กรณี เช่น โรงงานผลิตอาหารเสริม คือ เลข 002 ได้รับอนุญาตเลขที่ 2

เลขลำดับที่ 7 - 8

มีเลขสองหลัก หมายถึง เลขท้ายของปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต เช่น 42 แสดงว่าได้รับอนุญาตในปี 2542 

เลขลำดับที่ 9

เป็นเลขหนึ่งหลัก หมายถึง หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร ดังนี้

 • เลข 1 : อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เลข 2 : อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากจังหวัด

เลขลำดับที่ 10 - 13

เลขลำดับสุดท้ายประกอบไปด้วย เลขสี่หลักด้วยกัน หมายถึง เลขลำดับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาต ของสถานที่แต่ละแห่ง โดยแยกตามหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต 

สรุป

การรู้ความหมายของเลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย อย. สำคัญอย่างมากสำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต การรู้ความหมายของตัวเลขที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หากเข้าใจความหมายก็สามารถหาข้อมูลได้ และมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต 

แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมาย อย. จะรับประกันคุณภาพตามคำโฆษณาเสมอไปว่า ปลอดภัย  เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพแล้วเท่านั้น ดังนั้นก่อนทานอาหารหรือก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควรสังเกตหรือตรวจสอบอย่างดีก่อน

 


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957