6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2567/2024 ทำธุรกิจอะไรดี เทรนด์ไหนได้ไปต่อ เทรนด์ไหนมาแรง!!, ทำธุรกิจอะไรดี

6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2567/2024 ทำธุรกิจอะไรดี เทรนด์ไหนได้ไปต่อ เทรนด์ไหนมาแรง!!

finbiz by ttb ชวนผู้ประกอบการ SME จับตาเทรนด์ธุรกิจในปี 2567/2024 เปิดกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567/2024 และเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567/2024 ธุรกิจไหนยังมาแรงและยังเติบโตได้ดีมาดู 6 เทรนด์ธุรกิจปี 2567/2024 กัน!

  1. หน้าแรก
  2. บทความน่ารู้สร้างแบรนด์ ทำแบรนด์
  3. การตลาด
  4. 6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2567/2024 ทำธุรกิจอะไรดี เทรนด์ไหนได้ไปต่อ เทรนด์ไหนมาแรง!!

เพราะธุรกิจ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีธุรกิจ SME เกิดขึ้นใหม่ทุกๆปี โดยกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทยล้วนเป็น SME ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ finbiz by ttb จึงขอชวนผู้ประกอบการ SME จับตาเทรนด์ธุรกิจในปี 2567/2024 เปิดกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567/2024 และเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567/2024 เพื่อให้ SME สามารถปรับตัวได้ทัน พร้อมเตรียมแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถอยู่รอด ได้เปรียบทางธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เทรนด์ธุรกิจที่ยังมาแรงและเติบโตได้ดีในปี 2567/2024

จากปี 2023 พบว่ายังมีเทรนด์ธุรกิจที่ยังมาแรงและน่าสนใจให้ไปต่อ เพียงอาจจะต้องปรับแผน ต่อยอด สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเล็กๆน้อยๆ เพื่อรับมือให้เข้ากับปี 2567/2024 โดยเทรนด์ธุรกิจที่ยังไปต่อได้ในปี 2567/2024 มีดังนี้

1. เทรนด์ Health & Wellness สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี อาหารที่มีประโยชน์

2. เทรนด์ด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงาน

3. เทรนด์ Petriarchy “ทาสหมา ทาสแมว”

โดยในปี 2023 นี้คงไม่มีกระแสไหนมาแรงได้เท่าเรื่องของ AI ที่พัฒนาและเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การใช้แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร การประชุมออนไลน์ รวมถึงการซื้อของผ่านทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างมาก และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย เป็นกระแสที่มาแรงที่สุดในปี 2023 นี้เลย คงต้องยกให้ Chat GPT ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ทำให้ต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและมีมิติที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้เกิด 6 เทรนด์ธุรกิจ 2567/2024 เพื่อเปิดโอกาสช่องทางในการทำธุรกิจและสามารถนำไปปรับแผน ต่อยอด สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้

6 เทรนด์ธุรกิจปี 2567/2024

  1. เทรนด์ธุจกิจ Health & Wellness สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี อาหารที่มีประโยชน์ จะไปต่อได้อีกหลายปี

การเติบโตของตลาดสุขภาพและความงามยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี และจะไปต่อได้ดีในอีกหลายปีเช่นกัน สืบเนื่องจากประชากรที่มีอายุมากขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความสนใจในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลร่างกาย การพักผ่อน การออกกำลังกายมากขึ้น โดยจากเหตุการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ทำให้เกิดพฤติกรรมในเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการธุรกิจควรให้ความสนใจในเรื่อง ส่วนประกอบของสินค้าและบริการ ความสะอาด สุขอนามัย เช่น เรื่องของบรรจุภัณฑ์สินค้า ควรออกแบบให้ลดการสัมผัสให้น้อยที่สุด รวมไปถึงขั้นตอนการซื้อขายสินค้าและบริการ จะต้องลดการสัมผัส ลดการปนเปื้อน ธุรกิจที่น่าใจ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการด้านสุขภาพ หรือทำธุรกิจที่มีการกระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจสุขภาพ เช่น การออกแบบการตลาดให้มีการออกกำลังกายเก็บแต้มแลกพ้อยต์ได้ เป็นต้น

  1. เทรนด์ธุรกิจ รักษ์โลก ดีต่อเรา ดีต่อโลก ดีต่อสังคม เทรนด์ด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงาน

เป็นเมกะเทรนด์ ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องยึดเป็นหลัก เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล อย่างบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีรายงานสนับสนุนทั้งจาก IEA, IRENA และอีกหลายสำนักที่ชี้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภค การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสังคม รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จะทำให้ผู้บริโภคให้การสนับสนุนได้

  1. เทรนด์ธุรกิจ Pet Parents” ต่อเนื่องจากทาสหมา ทาสแมว

เทรนด์ธุรกิจสุดท้ายที่ได้ไปต่อจากปีที่แล้ว และมีโอกาสเติบโต เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เทรนด์ “ Pet Parents” ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งผู้สูงอายุที่มากขึ้น ต้องการสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนยามเหงา ไว้เฝ้าบ้าน และความสนใจในสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความสนใจในการเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูกของตัวเองก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งอาจด้วยความกังวลถึงอนาคตของโลกทำให้ผู้คนเลือกที่จะรับเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูก รวมถึงการได้รับการยอมรับมากขึ้นของกลุ่ม LGBTQ+ โดยธุรกิจที่น่าสนใจ เช่น การจัดรูปแบบบริการให้รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง โดยต้องถูกหลักสุขอนามัยและไม่รบกวนลูกค้าที่อาจไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยง หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลูกเล่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง กลุ่มอาหาร สบู่ ผลิตภัณฑ์ดูแลขน บริการดูแลสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความมีสุขอนามัยให้ผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

  1. เทรนด์ธุรกิจ Aging Societies

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่าอายุเฉลี่ยของประเทศอื่นทั่วโลก อาจเนื่องจากการแพทย์และสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าคนไทยจะมีอายุเฉลี่ยมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น ยังมีผู้ที่อายุมากขึ้นแต่ยังแข็งแรงอยู่มากอยู่ด้วยเช่นกัน การทำธุรกิจที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ ธุรกิจควรให้ความสนใจ ในเรื่องการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  โดยสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการทัวร์ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

  1. เทรนด์ธุรกิจ “ความจางลงของช่องว่างระหว่าง Gen

การทำความเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาดให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แต่ละช่วงวัย อาจจะต้องคำนึงถึง Generation แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไป อาจเนื่องด้วยผู้คนเริ่มมีความเป็นปัจเจกบุคคล มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น มีความกล้า ความมั่นใจที่จะเป็นตัวเอง ไม่ตามกระแสนิยมหรือความคิดแบบหมู่รวม สิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสนใจ คือการแสดงจุดยืน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และต้องทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร ต้องการอะไร มีไลฟ์สไตล์อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจหรือแบรนด์มีตัวตน เข้าไปดึงดูดใจผู้บริโภคได้

  1. เทรนด์ธุรกิจ ความปลอดภัยจากการใช้ AI และผลต่อมนุษย์

แม้ว่า AI ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถนำ AI มาใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมากมาย แต่ยิ่งพัฒนายิ่งเห็นประโยชน์ ก็แฝงมาด้วยโทษได้เช่นเดียวกัน เพราะด้วยความฉลาดของ AI ที่ใกล้เคียงหรืออาจมากกว่ามนุษย์ในบางทักษะ จึงอาจนำมาด้วยการแทนที่มนุษย์ได้ ดังนั้นการจะนำ AI มาประยุกษ์ใช้จึงต้องมีความรอบคอบในการพัฒนา เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อข้อมูล และไม่ก้าวล้ำเขตความสามารถและความปลอดภัยของมนุษย์ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจในการใช้ AI ทางธุรกิจ คือ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งของลูกค้าและพนักงานในองค์กร รวมถึงการใช้ AI จะต้องไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือไปละเมิดสิทธิบางอย่างของมนุษย์ด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรคาดการณ์ผลกระทบ พร้อมเตรียมแผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

 

เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทรนด์ธุรกิจในปี 2567/2024 อย่าลืมนำไปปรับใช้ ต่อยอด สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจที่แข็งแรงและโดดเด่นอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมกันนะคะ ซึ่งหากท่านใดยังไม่มีไอเดียทำธุรกิจ สามารถปรึกษาพรีมา แคร์ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ทำแบรนด์ ธุรกิจความงาม ทั้งสกินแคร์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม ตามมาตรฐาน GMP เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกช่องทางเลยนะคะ

Line: @premacare หรือ https://bit.ly/AddLinePremaCare

Tel : 080-810-8109

 

ที่มา: finbiz by ttb

บทความที่เกี่ยวข้อง
บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทนั้นเป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดที่ข้าพเจ้ากรอกไว้และได้ให้ไว้แก่บริษัท ข้าพเจ้ารับรองว่าบุคคบเหล่านั้นได้รับแจ้ง หรือให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้า หรือมีอำนาจโดยชอบด้วยกฏหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเล่านั้นต่อบริษัท

ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารทางการตลาด สิทธิประโยชน์ บริการเสริมจากการขาย และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ จากบริษัทพรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทในเครือ ผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ฉันสามารถถอนคำยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้ในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล