กลยุทธ์เจาะตลาด CLMV ด้วย Consumer Insight

การตลาด

กลยุทธ์เจาะตลาด CLMV ด้วย Consumer Insight


กลยุทธ์เจาะตลาด CLMV ด้วย Consumer Insight

  

ในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน การทำตลาดเพียงแค่ไหนประเทศอาจจะยังไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากการแข่งขันในประเทศที่รุนแรง สภาวะเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และทำกำไร คงหนีไม่พ้นการหาตลาดใหม่ๆ คุณๆคงคุ้นหูกับคำว่า CLMV มาบ้างแล้วใช่ไหมค่ะ และคุณๆหลายคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ครีม แบรนด์เครื่องสำอาง แบรนด์อาหารเสริม ก็เห็นว่าช่องทางนี้จะช่วยทำให้เกิดยอดขายและรายได้ วันนนี้พรีมาแคร์มีกลยุทธ์การตลาด CLMVมาฝากกันค่ะ และที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดคือ คือการมีข้อมูลเชิงลึก ที่รอบด้านจริงๆ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และราบรื่น ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละประเทศ CLMV นั้นจะแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านเหล่านี้ พรีมาแคร์จึงได้รวบรวมสถิติที่น่าสนใจของการตลาดและข้อมูล Consumer Insight จากแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเรียงตามลำดับความยากง่ายในการทำการตลาดดังนี้นะคะ

ลาว 

    ลาวเป็นประเทศที่เข้าไปทำตลาดง่ายที่สุดในกลุ่ม CLMV เนื่องจากประชาชนลาวมีความคุ้นเคยกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ ที่ได้รับโดยตรงจากไทยโดยตรง และภาษาที่มีความใกล้เคียงกัน ทำให้สื่อสารการตลาดไม่ยากนัก แต่ต้องทำการตลาดในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเน้นที่จุดขาย เพื่อกระตุ้นการซื้อ

   โดยชาวลาวจะมีพฤติกรรมจงรักภักดีต่อแบรนด์สูง สิ่งสำคัญคือ ลาวเป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดกันค่อนข้างมาก ร้านค้าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคหากร้านค้าแนะนำสินค้าอะไรจะมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อมากกว่าโฆษณา จึงควรผูกมิตรกับเครือข่ายร้านค้าและให้เกียรติ รวมถึงเคารพในการดำเนินธุรกิจ
 
กัมพูชา  

    กัมพูชาเป็นสังคมที่ยึดมั่นอยู่กับปัจจุบันเป็นสำคัญ ไม่อยากพูดถึงอดีต เพราะมีประวัติศาสตร์ที่ขมขื่น ชาวกัมพูชาจึงมีความคิดว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะ ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารการตลาด เพราะคนกัมพูชาไม่ชอบรอ ดังนั้น การสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้เวลานานๆ เช่น โปรโมชั่นการสะสมแต้ม หรือแสตมป์เพื่อแลกของรางวัล จึงไม่ประสบความสำเร็จในกัมพูชา ในขณะที่โปรโมชั่นที่ได้ผลในทันที จะได้รับการตอบรับดีจากชาวกัมพูชา

    นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวกัมพูชามีความไม่ไว้วางใจต่อสินค้าและบริษัทสูง เนื่องจากในอดีตกัมพูชาเคยถูกเทตลาดด้วยสินค้าด้อยคุณภาพ เช่น นำสินค้าที่หมดอายุเข้ามาจำหน่าย ดังนั้น ต้องสร้างความเชื่อมั่น และมีความจริงใจในการเข้าไปทำธุรกิจ

   ที่สำคัญต้องไม่โฆษณาเกินจริง เพราะหากวันหนึ่งลูกค้ารู้จะไม่กลับไปใช้สินค้านั้นอีกเลย สำหรับสื่อหลักในกัมพูชาคือโทรทัศน์ และค่าสื่อโฆษณายังถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ เช่น ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ในช่วง Prime Time 30 วินาที มีราคาอยู่ที่ 7,000 บาทเท่านั้น โดยจากการสำรวจประชากรกัมพูชากว่า 90 เปอร์เซ็นต์นิยมดูทีวี ซึ่งคนกัมพูชาไม่ได้มองว่าแค่เป็นสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์การลงทุนของแบรนด์สินค้าว่ามีความจริงใจ มีวิสัยทัศน์ และพร้อมที่จะลงทุน 

เมียนมา

    ผู้บริโภคชาวเมียนมามีกำลังซื้อและความต้องการสินค้าสูงมาก อีกทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดรับแบรนด์ใหม่ตลอดเวลาหลังเปิดประเทศ ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงในการเข้าไปประกอบธุรกิจ และทำให้ต้นทุนสูงไปด้วย ทั้งนี้คนเมียนมาส่วนใหญ่ชื่นชอบและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย เมียนมาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประกอบการจึงควรมีความเข้าใจตัวตนของชาวเมียนมาที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละเชื้อชาติ กำหนดให้ชัดเจนว่าจะเลือกทำตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มไหน ในเขตพื้นที่ใด ก่อนจะเข้าไปทำธุรกิจ

    นอกจากนี้ กฎหมายในการลงทุนทำธุรกิจและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย ผู้ประกอบการควรวางแผนและปรับกลยุทธ์เฉพาะหน้า และดูแลธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับกฎระเบียบจากรัฐที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรายสัปดาห์ อีกปัญหาหนึ่งคือ เมียนมายึดเงินสดเป็นหลักในการทำธุรกิจ จึงต้องมีการสำรองทุนระยะยาวไว้ด้วย และต้องตระหนักว่า ราคาค่าสื่อโฆษณาในเมียนมามีราคาที่แตกต่างกันมากถึง 5-10 เท่า ระหว่างสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตในประเทศ
 


เวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความยากที่สุดในตลาด CLMV เนื่องจากในอดีตเวียดนามเคยแบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ทำให้พฤติกรรมหลายๆ อย่างของประชากรในภาคเหนือและภาคใต้มีความแตกต่างกันมาก เช่น คนเวียดนามเหนือ อย่างฮานอยจะมีความเป็นศิลปินแต่อยู่ในกฎระเบียบ มีไลฟ์สไตล์ที่มีรสนิยม ชอบเก็บหอมรอมริบ และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูง

   ในขณะที่คนเวียดนามใต้ อย่างโฮจิมินห์จะมีความกระตือรือร้น ค้าขายเก่ง ชอบลองสินค้าใหม่ๆ โดยเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆ กลยุทธ์ในการเข้าไปทำตลาดในแต่ละภูมิภาคของเวียดนามจึงต้องแตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเริ่มมีการรณรงค์อัตลักษณ์ของชาติผ่านวัฒนธรรม V Pop และช่องทางสื่อสารสำคัญ ได้แก่ โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม ดังนั้น สินค้าต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และเลือกกลยุทธ์ที่เข้าถึงเฉพาะกลุ่มอย่างเหมาะสม จึงต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกอย่างมาก

    “CLMV ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด แต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะคะ นอกจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่มีกฎหมาย ข้อบังคับด้านการสื่อสารต่างๆแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันด้วยค่ะ กุญแจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในกลยุทธ์การตลาดที่ผ่านมา คือ การเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้ง ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ที่ดี จึงประสบความสำเร็จในตลาด CLMV ได้ไม่ยาก” นะคะ นอกจากการเป็นโรงงานผลิตครีม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตเวชสำอางแล้ว พรีมาแคร์มีบริการให้คำปรึกษาด้านการส่งออกต่างประเทศไว้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะ

 

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ


บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเวชสำอาง

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอางแบบละเอียด 10 สเตปการสร้างแบรนด์ครีม เจล เซรั่ม เอสเซนต์ น้ำตบ โทนิกของตัวเอง ด้วยโรงงานรับผลิตครีมทำแบรนด์ได้มาตรฐาน

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง, ตั้งชื่อแบรนด์อาหาร, ตั้งชื่อแบรนด์ครีม, ตั้งชื่อแบรนด์

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องใส่ใจ

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนยังไงให้ได้ผลสูงสุด, โรงงานรับผลิตคอลลาเจน, บริษัทรับผลิตคอลลาเจนผง, รับผลิตคอลลาเจนชงดื่ม, วิธีกินคอลลาเจน, กินคอลลาเจน

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนยังไงให้ได้ผลสูงสุด

วิธีกินคอลลาเจนอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด-พรีมา แคร์ บริษัทโรงงานรับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจนผง คอลลาเจนแคปซูล

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์อาหารเสริม, โรงงานผลิตอาหารเสริม, บริษัทผลิตอาหารเสริม, แลปผลิตอาหารเสริม, โรงงานผลิตคอลลาเจน, บริษัทผลิตคอลลาเจน, แลปผลิตคอลลาเจน, สร้างแบรด์คอลลาเจน, ทำแบรนด์คอลลาเจน

บอกหมดเปลือก 10 Step สร้างแบรนด์อาหารเสริม

ขั้นตอนสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมแบบละเอียด 10 สเตปการสร้างแบรนด์ โดยบริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

Keyword tag : กลยุทธ์เจาะตลาด CLMV ด้วย Consumer Insight, CLMV,กลยุทธ์เจาะตลาด CLMV,กลยุทธ์,การตลาด,ลาว,เมียนมา,เวียดนาม,กัมพูชา,การตลาดต่างประเทศ,โรงงานผลิตครีม,เครื่องสำอาง,อาหารเสริม,โรงงานอาหารเสริม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

ภาษาไทยEnglishChinese
oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

oem-odm-skincare-cosmetic-formula

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP