ฉลากอาหารเสริม

เรื่องที่ควรรู้......ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อาหารเสริมเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้คนที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพ แต่รู้หรือไม่ว่า ฉลากอาหารเสริมนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนรับประทาน บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งต่างๆ บนฉลากอาหารเสริม

เรื่องที่ควรรู้......ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กระแสที่กำลังมาแรง และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ กระแสเทรนด์รักสุขภาพ เพราะด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับสภาวะการดำรงชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ผู้คนละเลยในเรื่องการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ ทั้งยังอยู่ในยุคที่มีโรคระบาดอย่างโควิด-19 ล้วนก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ใครหลายๆ คนหันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหาร โดยเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมหันมาออกกำลังกาย และเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ไปด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มาแรงและมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสเติบโตและสนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ ทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสินค้าที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มรับประทาน และกฎหมายฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจนี้จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยจะต้องทำการศึกษากฎหมายฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างละเอียด เพื่อให้ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและแบรนด์อีกด้วย  

วันนี้....พรีมาแคร์จะมาบอกข้อมูลการทำฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ว่าบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องระบุข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อผู้ประกอบการจะได้นำไปใช้ในการทำฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

1. ชื่ออาหาร จะต้องแสดงข้อความ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือกำกับชื่ออาหาร โดยชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องต่อเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกล้เคียงกัน อ่านได้ชัดเจน และจะต้องอยู่บนส่วนที่สำคัญเวลาจัดจำหน่าย
2. เลขสารบบอาหาร แสดงในกรอบ ฉลากอาหารเสริมด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้ผลิตแบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า แล้วแต่กรณีดังนี้
     3.1 สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต (รวมแบ่งบรรจุ) ในประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุ ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุแทนได้
      3.2 สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำเข้า ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิต
4. ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ แล้วแต่กรณีดังนี้
     4.1 ให้แสดงจำนวนบรรจุ (เม็ดหรือแคปซูล) สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล
     4.2 ให้แสดงปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว
     4.3 ให้แสดงน้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ
5. ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญต่อหนึ่งหน่วย (เม็ด, แคปซูล, ช้อนตวง) โดยแสดงปริมาณจากมากไปน้อย
6. วิธีการรับประทาน
7. แสดง “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มี.......” หรือ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี......” กรณีมีการใช้/ปนเปื้อน ธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน/สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง/ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่/ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา/ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง/นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส/ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง/ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณตั้งแต่ 10 ppm
8. แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ INS Number
9. แสดง “สีธรรมชาติ” หรือ “สีสังเคราะห์” ตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number
10. ข้อความ “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้ แล้วแต่กรณี
11. แสดงข้อความ “มี……….” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุลักษณะของการบรรจุและชนิดของวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร เช่น ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น) ด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 3 มม. บนพื้นสีขาว
12. แสดงข้อความ “ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ” ด้วยสีและขนาดตัวอักษรชัดเจน
13. แสดงข้อความ “คำเตือน” ตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยม สีกรอบตัดกับสีพื้นฉลากและข้อความ “เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน”
14. ข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด้วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัดเจน โดยแสดงอยู่ในกรอบ และสีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ
15. แสดงข้อความ
     15.1 แสดงวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย และแสดงวันเดือนปีเรียงตามลำดับ
     15.2 แสดงเดือนและปีที่ผลิตและเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ เดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย และแสดงเดือนและปีเรียงตามลำดับ
หากแสดงวัน/เดือน/ปีที่ผลิต และ หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ไว้ที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุต้องมีข้อความที่ฉลากระบุตำแหน่งที่แสดงข้อความดังกล่าวด้วย
16. แสดงคำเตือน ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
17. คำแนะนำการใช้
18. คำแนะนำในการเก็บรักษา (ถ้ามี)
19. หากแสดงข้อความเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เช่น “ผ่านการตรวจ GMP ตามกฎหมาย” เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือเครื่องหมายได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
20. หากกล่าวอ้างเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสารอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ.2566 เรื่อง ฉลากโภชนาการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 447 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารบนฉลาก

ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญที่ต้องมีบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถ้าฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และหากคุณสนใจอยากผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นแบรนด์ของคุณเอง เลือก บริษัทพรีมา แคร์ #บริษัทที่รับผลิตทั้งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 18 ปี กับเครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มาพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้คำแนะนำ และมอบการบริการที่ดีเยี่ยม สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

Line: @premacare 
Inbox Facebook
Tel : 080-810-8109

แหล่งข้อมูล https://www.fda.moph.go.th
 


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทาง SOCIAL MEDIA สำหรับ PREMA CARE
เพื่อรับคำปรึกษาสร้างแบรนด์ทำแบรนด์

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อบริษัท Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน
แลปผลิต ครีม อาหารเสริม
สถานที่ตั้ง
ส่วนโรงงาน
- 55/5 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า
- 111/888 หมู่ 5 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อีเมล
- info@premacare.co.th
โทร
เบอร์ออฟฟิศ
ลูกค้าสัมพันธ์