สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระ, Superoxide dismutase, SOD

องครักษ์พิทักษ์เซลล์ สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระ Superoxide dismutase (SOD) / ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส

Superoxide Dismutase หรือ ( SOD ) คือ เอนไซม์ชนิดหนึ่ง เป็นตัวคอยทำหน้าที่ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ ทำให้เรียกได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มีส่วนสำคัญของร่างกาย  ในเอนไซม์ชนิดนี้จะมีอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่แรกเกิด และก็จะมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้น

Superoxide Dismutase หรือ ( SOD ) คือ เอนไซม์ชนิดหนึ่ง เป็นตัวคอยทำหน้าที่ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ ทำให้เรียกได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มีส่วนสำคัญของร่างกาย  ในเอนไซม์ชนิดนี้จะมีอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่แรกเกิด และก็จะมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้น

 

Superoxide dismutase (SOD) จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ Primary Antion เป็นเอนไซม์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีปฏิกิริยากับสารออกซิเจนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสูเปอร์ออกไซด์ (superoxide) เพื่อยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระจากซุปเปอร์ออกไซด์นี้ ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์เคลือบตัวเนื้อเยื่อและส่วนประกอบของเซลล์ เมื่อซุปเปอร์ออกไซด์มีมากเกินไปในร่างกาย อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและเซลล์ได้ ซึ่ง SOD เป็นส่วนสำคัญในระบบการป้องกันการเกิดความเสียหายดังกล่าว และมักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ของสุขภาพของร่างกายในบางกรณีด้วย

 

ประโยชน์ของ Superoxide Dismutase หรือ (SOD) ต่อร่างกาย

 1. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพ (Powerful Antioxidant Action):
  หนึ่งในประโยชน์หลักของ SOD คือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูง ในการต่อต่านออกซิเดชันที่ที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระสามารถนำไปสู่การทำลายเซลล์ การอักเสบ และความชรา SOD ทำงานเป็นแนวป้องกันด่านแรกโดยเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนอนุมูลซูเปอร์ออกไซด์(superoxide) ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่สร้างมาจากกระบวนการเผาผลาญอาหารและกระบวนการทางชีวภาพอื่นๆ ให้เป็นสารประกอบที่เป็นอันตรายน้อยกว่า เช่น ออกซิเจนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยการทำให้สารปฏิกิริยาสูงเหล่านี้เป็นกลาง ซึ่ง SOD จะช่วยป้องกันความเสียหายจากอนุมูลอิสระเหล่านี้และ เป็นการช่วยยืดอายุเซลล์ช่วยให้เซลล์มีอายุยืนยาวขึ้น
   
 2. ป้องกันโรคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอายุ( Protects Against Age-Related Diseases ):
  เมื่ออายุมากขึ้น ขึ้นระบบการป้องกันต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติของร่างกาย ลดต่ำลง ทำให้เราต้องเผชิญกับโรคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอายุได้ง่ายขึ้น เช่นโรค เกี่ยวกับสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน โรคหัวใจ   การวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับ SOD ที่เพียงพอจะเป็นภูมิคุ้มกัน ที่มีประสิทธิภาพ  จะสามารถปกป้องสุขภาพที่เสื่อมโทรมตามวัย เหล่านี้ โดยการรักษาความสมดุลและการลดความเครียดจากออกซิเดชัน SOD เสริมสร้างสุขภาพทั่วไปของระบบอวัยวะต่าง ๆ
   
 3. ช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ: SOD มีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยช่วยลดการอักเสบอักเสบที่เกิดจากภาวะการอักเสบต่างๆ เช่น อาการอักเสบของข้อเข่า อักเสบของเมื่อยล้า หรืออาการอักเสบทางเดินหายใจ
   
 4. ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน: SOD ช่วยลดการอักเสบ โดยลดการทำลายของอนุมูลอิสระภายในเซลล์มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น
   
 5. ดูแลสุขภาพผิว Promotes Skin Health:
  ผิวหนังเป็นที่สัมผัส กับสิ่งแวดล้อมเช่นรังสี UV มลภาวะและสารพิษต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสื่อมสภาพริ้วรอยก่อนวัย และปัญหาผิว  จากอนุมูลอิสระต่างๆ  SOD เป็นสารที่สำคัญในการรักษาปกป้อง ดูแลสุขภาพผิวโดยการยับยั้งอนุมูลอิสระและการลดความเสียหายที่เกิดจากออกซิเดชัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเสริมสาร SOD สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังลดริ้วรอย และส่งเสริมผิวสุขภาพดี  การบริโภคอาหารที่มีปริมาณ SOD สูง เช่น ผักใบเขียวผลไม้และผักสามารถช่วยให้ผิวหนังดีขึ้นจากภายในได้
   
 6. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการกีฬาและการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย:
  การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานขอบการมีสุขภาพที่ดี  แต่ก็ก่อให้เกิด อนุมูลอิสระ ที่เกิดจากการออกกำลังกายได้ เป็นผลทำให้เกิดการทำลายกล้ามเนื้อ มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้า     มีรายงานว่า  SOD เป็นสารที่สำคัญในการลดผลของอนุมูลอิสระที่สร้างขึ้นระหว่างการออกกำลังกายที่รุนแรง SOD จึงช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย และสนับสนุนการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย ด้วยเหตุนี้นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมหนัก สามารถได้รับประโยชน์จากการเสริมสาร SOD เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการฝึกและสุขภาพทั่วไปได้ดี
   

เนื่องจากธรรมชาติของ SOD จะอยู่ในเวลาสั้นๆ ในร่างกาย และไม่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้โดยตรง การใช้อาหาร หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมที่มี SOD เพื่อเสริมสร้างระดับ SOD ในร่างกายอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและรักษาสุขภาพผิว    ตัวอย่างอาหารที่มี SOD

ผักใบเขียว: ผักใบเขียวเป็นแหล่งที่ดีของ SOD ซึ่งรวมถึงผักชนิดต่าง ๆ เช่น ครอส์, บรอกโคลี, บร็อกโคลีสปราวต์, คะน้า, ผักกาดหอม และผักบุ้งจีน

ผลไม้: บางชนิดของผลไม้เช่น แอปเปิ้ล (โปรดเลือกเปลือกแดง), แอสไพร์แบร์รี, กีวี่, ลูกสาลี่, สตรอว์เบอร์รี, และ เมลอนซึ่ง   ควรรับประทานผลไม้เหล่านี้ในเมื่อได้รับมาในช่วงที่สดและสุกเต็มที่

อาหารทะเล: อาหารทะเลเช่น ปลาแซลมอน, ปลาแซลมอนที่ปลอดสารพิษ, กุ้ง, ปู, และหอยนางรม เป็นแหล่งที่มีปริมาณ SOD สูง รับประทานอาหารทะเลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารของคุณเพื่อเพิ่มการได้รับ SOD

ถั่ว: คุณสามารถรับประโยชน์จาก SOD ผ่านถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, และถั่วแดง อาจนำไปใช้ในการเตรียมอาหารหรือสลัดของคุณก็ดีที่เดียวค่ะ

อย่างไรก็ตาม วิธีการการเตรียมอาหารและวิธีการทำอาหารอาจส่งผลต่อปริมาณ SOD ในอาหาร การบดหรือต้มอาหารนานเกินไปอาจทำให้ปริมาณ SOD ลดลง ดังนั้นควรพยายามรับประทานอาหารที่สดและไม่ปรุงอุ่นมากนานเกินไปเพื่อรักษาปริมาณ SOD ในอาหารให้มากที่สุด

หรือ ใช้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ที่ช่วยกระตุ้นการผลิต SOD ในร่างกายได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระที่สูง เช่น วิตามิน C, E, และเบต้า-คารอทีน และ สารอาหารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เช่น พอลีเฟนอลคาร์โบไฮเดรต และสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารสกัดจากเบอร์รี่ สารสกัดจากเมลอน ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสารต้านอนุมูลอิสระ SOD ในร่างกายได้ 

สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ SOD  แนะนำ FT-SLT20 REVERA DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT  ปรึกษาผลิต สร้างแบรนด์ อาหารเสริม กับพรีมาแคร์โรงงานผลิตอาหารเสริม ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะ


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทาง SOCIAL MEDIA สำหรับ PREMA CARE
เพื่อรับคำปรึกษาสร้างแบรนด์ทำแบรนด์

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อบริษัท Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน
แลปผลิต ครีม อาหารเสริม
สถานที่ตั้ง
ส่วนโรงงาน
- 55/5 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า
- 111/888 หมู่ 5 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อีเมล
- info@premacare.co.th
โทร
เบอร์ออฟฟิศ
ลูกค้าสัมพันธ์