โรงงาน, บริษัท, แลป, รับ, ผลิต, อาหารเสริม, ถั่งเช่า, cordyceps, oem, odm, supplement, health, เพื่อสุขภาพ, เพศชาย, เพศหญิง

ผลิตอาหารเสริม-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด

สูตรผลิตอาหารเสริมสร้างทำแบรนด์ถั่งเช่า(Cordycept) สมุนไพรสารพัดประโยชน์เลอค่าแสนหายาก สารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ใช้เป็นยาตำราแพทย์แผนจีนนานนับร้อยปี

ผลิตอาหารเสริมสูตรไหนดี-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด 

          มารู้จักวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อพัฒนาสูตรสำหรับการสร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม กับโรงงานบริษัทรับผลิตอาหารเสริม อย่าง"ถั่งเช่า" ซึ่งหลายปีมานี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อสมุนไพรสารพัดประโยชน์มานานมากแล้ว  ถั่งเช่า หรือบางคนก็รู้จักในชื่อ "หญ้าหนอน" ถั่งเช่า เป็นสมุนไพรเลอค่าแสนหายากชนิดหนึ่ง ที่ถูกใช้เป็นยาตามตำราแพทย์แผนจีนมานานนับร้อยๆ ปีแล้ว!?

          ถั่งเช่า สายพันธุ์ C. sinensis หรือถั่งเช่าธิเบต  คือ สายพันธุ์ที่่มีการใช้ตามศาสตร์ การแพทย์แผนจีน ได้รับการรับรองให้เป็นยาใน The Chinese Pharmacopoeia   ตั้งแต่่ปี ค.ศ. 19641  ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่การระบาดของซาร์สในปี2003 ทำให้ ให้ถั่งเช่่าทิเบตที่ขึ้้นตามธรรมชาติมีราคาสูงกิโลกรัมละ 360,000 แสนบาท (US$ 12,000/kg) เลยทีเดียว

ถั่งเช่าธรรมชาติพบได้ที่ไหนบ้าง

          เราจะ พบถั่งเช่าธรรมชาติได้ตามแถบที่ราบสูงของจีน ทิเบต และแถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากสปอร์ของเห็ดราชนิดหนึ่งไปเจริญเติบโตอยู่บนตัวหนอนผีเสื้อ Cordyceps sinensis ที่อยู่ระหว่างจำศีล เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน เห็ดราก็จะดูดซับเอาสารอาหารจากตัวหนอน และงอกขึ้นมาจากส่วนหัวของหนอน ส่วนตัวหนอนก็จะตายลง ทำให้ถั่งเช่ามีลักษณะเป็นครึ่งเห็ดครึ่งหนอนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละ  ด้วยราคาที่สูง ทำให้ ตั้งแต่ปี  คศ 2020 เป็นต้นมา จึงมีการพัฒนาการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าเกิดขึ้น   พร้อมๆกับเทคโนโลยีผลิตสกัดสาร และงนวิจัยต่อยอดเพื่อหวังทางการแพทย์ในอนาคต 

ถั่งเช่ามีคุณสมบัติอย่างไร

          มีงานวิจัยจากหลากหลายแหล่ง ที่พบว่าถั่งเช่าประกอบด้วยสารนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ เช่น สารกลุ่ม polysaccharides, nucleosides, sterols, flavonoids และ Cyclodepsipeptides  ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวทำลายเซลล์ให้บาดเจ็บเสียหาย ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกาย แถมยังมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสอีกด้วย

          ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับจากที่พบการติดเชื้อ เราพบสถิติข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ โควิด-19 ที่น่าสนใจ คือ ความรุนแรงของโรค อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต จะเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่จากการศึกษางานวิจัยทางการแพทย์กลับมีรายงานว่าถั่งเช่า มีกลไก ช่วยลดสารก่อการอักเสบในร่างกาย อย่าง IL-4, ICAM-1 และ Ig-E ได้ จึงป้องกันอาการปอดอักเสบเฉียบพลันในหนูทดลองได้ รวมถึงพบการศึกษาทางคลินิกในคนที่เป็นโรคหอบหืด ก็ยังแสดงให้เห็นว่าคนที่รับประทานถั่งเช่าการทานสารสกัดจากถั่งเช่าต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือน จะมีการอักเสบภายในปอดลดลง มีการทำงานของปอดดีขึ้น และถั่งเช่ายังช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการหอบปานกลางไปจนถึงรุนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วย จากคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะในด้านต่อต้านการอักเสบ ทำให้ถั่งเช่ากลายเป็นสมุนไพรสำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีแนวโน้ม จะช่วยป้องกันและลดอาการรุนแรงของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ยังคงต้องศึกษาต่อไป 

ข้อควรระวังหากต้องการ หากต้องการรับประทานเพื่อความปลอดภัย

         ถั่งเช่าที่ได้รับอนุญาตใช้เป็นอาหารเสริมในไทย ในปัจจุบันมี 2 สายพันธุ์ คือ ถั่งเช่าทิเบต ที่ทีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis) และถั่งเช่าสีทอง  ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ (Cordyceps militaris)   ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งคู่ทำให้ได้ราคาถูกกว่าถั่งเช่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่ทั้งสองสายพันธ์ จะมีพบ สารสำคัญแตกต่างกัน โดยถั่งเช่าทิเบตมีสาร adenosine เป็นสารสำคัญหลัก ในขณะที่ถั่งเช่าสีทองมีสาร cordycepin เป็นสารสำคัญหลัก   จากกการค้นคว้า การศึกษา งานวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบต( Cordyceps sinensis)  ส่วน ถั่งเช่าสีทองส่วนใหญ่มีงานวิจัยในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  พบรายงานพบ อาการไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากถั่งเช่าสีทอง อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดไตวายเฉียบพลันผ่านทางกลไก cyclooxygenase-2 inhibition และเกิดพิษต่อท่อไตโดยตรง ในขณะที่ไม่พบรายงานนี้ในถั่งเช่าทิเบต   

         อาการไม่พึงประสงค์ที่่อาจพบโดยทั่วไปที่อาจเกิดในการทานถั่งเช่ารูปแบบสารสกัด  ได้แก่ อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่่นไส้ปากแห้ง มึนศีษะ หรือท้องเสีย 

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ 

  1. ควรหลีกเลี่่ยงการใช้ในหญิงตั้้งครรภ์และให้นมบุุตร 
  2. ควรหลีกเลี่่ยงการใช้้ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี (SLE) โรคภููมิต้านเนื้อเยื่่ของตนเอง (autoimmun  disease), หรือรููมาตอยด์  ผู้ที่่ได้รับบยากดภููมิคุ้มกัน ควรหลีกเลี่่ยงการใช้ถั่งเช่า เพราะอาจทำให้ฤทธิ์์ยาลดลงได้ 
  3. ระวังการใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด aspirin, Wafarin   เพราะถั่งเช่ามีฤีทธิ์ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด จึงเสริมฤทธิ์ของยาเหล่านี้  
  4. ทั้งถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสลายตัวเป็นกรดยูริกได้       ควรระวังการรับประทานปริมาณมากในผู้ที่่มีีกรดยูริกในเลือดสููง ผู้ป่่วยโรคเกาต์์ และผู้ป่วยโรคไตเรื้้อรัง
     

ที่มาข้อมูล

  1. Chan, R., Lam, S., Fong, F., Chan, D., Lee, F., & Sze, E. (2018). Optimization of protein extraction and two-dimensional gel electrophoresis profiles for the identification of Cordyceps sinensis and other similar species. PloS one, 13(8), e0202779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202779
  2. Fu, S., Lu, W., Yu, W., & Hu, J. (2019). Protective effect of Cordyceps sinensis extract on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Bioscience reports, 39(6), BSR20190789. https://doi.org/10.1042/BSR20190789
  3. Wang, N., Li, J., Huang, X., Chen, W., & Chen, Y. (2016). Herbal Medicine Cordyceps sinensis Improves Health-Related Quality of Life in Moderate-to-Severe Asthma. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2016, 6134593. https://doi.org/10.1155/2016/6134593
  4. รศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย.( 2021) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่งเช่าธิเบตและถั่งเช่าสีทอง. วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย,. 20 ( 114),49-54 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ถั่งเช่า ราชาแห่งสมุนไพรจีน ยาอายุวัฒนะระดับฮ่องเต้

 

สนใจสูตรอาหารเสริม เพื่อ สร้างแบรนด์อาหารเสริม คลิ๊ก >> สร้างแบรนด์อาหารเสริม <<


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957