ผลิตอาหารเสริม-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด

 1. หน้าแรก
 2. บทความสร้างแบรนด์ทำแบรนด์
 3. Active ingredient - ส่วนประกอบ - สารสำคัญ
 4. ผลิตอาหารเสริม-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด
ผลิตอาหารเสริม-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด, โรงงาน, บริษัท, แลป, รับ, ผลิต, อาหารเสริม, ถั่งเช่า, cordyceps, oem, odm, supplement, health, เพื่อสุขภาพ, เพศชาย, เพศหญิง

ผลิตอาหารเสริมสูตรไหนดี-ถั่งเช่าสุดยอดตำนาน เสริมภูมิ คุ้มกันปอด 

          มารู้จักวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อพัฒนาสูตรสำหรับการสร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม กับโรงงานบริษัทรับผลิตอาหารเสริม อย่าง"ถั่งเช่า" ซึ่งหลายปีมานี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อสมุนไพรสารพัดประโยชน์มานานมากแล้ว  ถั่งเช่า หรือบางคนก็รู้จักในชื่อ "หญ้าหนอน" ถั่งเช่า เป็นสมุนไพรเลอค่าแสนหายากชนิดหนึ่ง ที่ถูกใช้เป็นยาตามตำราแพทย์แผนจีนมานานนับร้อยๆ ปีแล้ว!?

          ถั่งเช่า สายพันธุ์ C. sinensis หรือถั่งเช่าธิเบต  คือ สายพันธุ์ที่่มีการใช้ตามศาสตร์ การแพทย์แผนจีน ได้รับการรับรองให้เป็นยาใน The Chinese Pharmacopoeia   ตั้งแต่่ปี ค.ศ. 19641  ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่การระบาดของซาร์สในปี2003 ทำให้ ให้ถั่งเช่่าทิเบตที่ขึ้้นตามธรรมชาติมีราคาสูงกิโลกรัมละ 360,000 แสนบาท (US$ 12,000/kg) เลยทีเดียว

ถั่งเช่าธรรมชาติพบได้ที่ไหนบ้าง

          เราจะ พบถั่งเช่าธรรมชาติได้ตามแถบที่ราบสูงของจีน ทิเบต และแถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากสปอร์ของเห็ดราชนิดหนึ่งไปเจริญเติบโตอยู่บนตัวหนอนผีเสื้อ Cordyceps sinensis ที่อยู่ระหว่างจำศีล เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน เห็ดราก็จะดูดซับเอาสารอาหารจากตัวหนอน และงอกขึ้นมาจากส่วนหัวของหนอน ส่วนตัวหนอนก็จะตายลง ทำให้ถั่งเช่ามีลักษณะเป็นครึ่งเห็ดครึ่งหนอนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละ  ด้วยราคาที่สูง ทำให้ ตั้งแต่ปี  คศ 2020 เป็นต้นมา จึงมีการพัฒนาการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าเกิดขึ้น   พร้อมๆกับเทคโนโลยีผลิตสกัดสาร และงนวิจัยต่อยอดเพื่อหวังทางการแพทย์ในอนาคต 

ถั่งเช่ามีคุณสมบัติอย่างไร

          มีงานวิจัยจากหลากหลายแหล่ง ที่พบว่าถั่งเช่าประกอบด้วยสารนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ เช่น สารกลุ่ม polysaccharides, nucleosides, sterols, flavonoids และ Cyclodepsipeptides  ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวทำลายเซลล์ให้บาดเจ็บเสียหาย ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกาย แถมยังมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสอีกด้วย

          ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับจากที่พบการติดเชื้อ เราพบสถิติข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ โควิด-19 ที่น่าสนใจ คือ ความรุนแรงของโรค อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต จะเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่จากการศึกษางานวิจัยทางการแพทย์กลับมีรายงานว่าถั่งเช่า มีกลไก ช่วยลดสารก่อการอักเสบในร่างกาย อย่าง IL-4, ICAM-1 และ Ig-E ได้ จึงป้องกันอาการปอดอักเสบเฉียบพลันในหนูทดลองได้ รวมถึงพบการศึกษาทางคลินิกในคนที่เป็นโรคหอบหืด ก็ยังแสดงให้เห็นว่าคนที่รับประทานถั่งเช่าการทานสารสกัดจากถั่งเช่าต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือน จะมีการอักเสบภายในปอดลดลง มีการทำงานของปอดดีขึ้น และถั่งเช่ายังช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการหอบปานกลางไปจนถึงรุนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วย จากคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยเฉพาะในด้านต่อต้านการอักเสบ ทำให้ถั่งเช่ากลายเป็นสมุนไพรสำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีแนวโน้ม จะช่วยป้องกันและลดอาการรุนแรงของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ยังคงต้องศึกษาต่อไป 

ข้อควรระวังหากต้องการ หากต้องการรับประทานเพื่อความปลอดภัย

         ถั่งเช่าที่ได้รับอนุญาตใช้เป็นอาหารเสริมในไทย ในปัจจุบันมี 2 สายพันธุ์ คือ ถั่งเช่าทิเบต ที่ทีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis) และถั่งเช่าสีทอง  ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ (Cordyceps militaris)   ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งคู่ทำให้ได้ราคาถูกกว่าถั่งเช่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่ทั้งสองสายพันธ์ จะมีพบ สารสำคัญแตกต่างกัน โดยถั่งเช่าทิเบตมีสาร adenosine เป็นสารสำคัญหลัก ในขณะที่ถั่งเช่าสีทองมีสาร cordycepin เป็นสารสำคัญหลัก   จากกการค้นคว้า การศึกษา งานวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบต( Cordyceps sinensis)  ส่วน ถั่งเช่าสีทองส่วนใหญ่มีงานวิจัยในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  พบรายงานพบ อาการไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากถั่งเช่าสีทอง อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดไตวายเฉียบพลันผ่านทางกลไก cyclooxygenase-2 inhibition และเกิดพิษต่อท่อไตโดยตรง ในขณะที่ไม่พบรายงานนี้ในถั่งเช่าทิเบต   

         อาการไม่พึงประสงค์ที่่อาจพบโดยทั่วไปที่อาจเกิดในการทานถั่งเช่ารูปแบบสารสกัด  ได้แก่ อาการระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่่นไส้ปากแห้ง มึนศีษะ หรือท้องเสีย 

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ 

 1. ควรหลีกเลี่่ยงการใช้ในหญิงตั้้งครรภ์และให้นมบุุตร 
 2. ควรหลีกเลี่่ยงการใช้้ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี (SLE) โรคภููมิต้านเนื้อเยื่่ของตนเอง (autoimmun  disease), หรือรููมาตอยด์  ผู้ที่่ได้รับบยากดภููมิคุ้มกัน ควรหลีกเลี่่ยงการใช้ถั่งเช่า เพราะอาจทำให้ฤทธิ์์ยาลดลงได้ 
 3. ระวังการใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด aspirin, Wafarin   เพราะถั่งเช่ามีฤีทธิ์ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด จึงเสริมฤทธิ์ของยาเหล่านี้  
 4. ทั้งถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสลายตัวเป็นกรดยูริกได้       ควรระวังการรับประทานปริมาณมากในผู้ที่่มีีกรดยูริกในเลือดสููง ผู้ป่่วยโรคเกาต์์ และผู้ป่วยโรคไตเรื้้อรัง
   

ที่มาข้อมูล

 1. Chan, R., Lam, S., Fong, F., Chan, D., Lee, F., & Sze, E. (2018). Optimization of protein extraction and two-dimensional gel electrophoresis profiles for the identification of Cordyceps sinensis and other similar species. PloS one, 13(8), e0202779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202779
 2. Fu, S., Lu, W., Yu, W., & Hu, J. (2019). Protective effect of Cordyceps sinensis extract on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Bioscience reports, 39(6), BSR20190789. https://doi.org/10.1042/BSR20190789
 3. Wang, N., Li, J., Huang, X., Chen, W., & Chen, Y. (2016). Herbal Medicine Cordyceps sinensis Improves Health-Related Quality of Life in Moderate-to-Severe Asthma. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2016, 6134593. https://doi.org/10.1155/2016/6134593
 4. รศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย.( 2021) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่งเช่าธิเบตและถั่งเช่าสีทอง. วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย,. 20 ( 114),49-54 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ถั่งเช่า ราชาแห่งสมุนไพรจีน ยาอายุวัฒนะระดับฮ่องเต้

 

สนใจสูตรอาหารเสริม เพื่อ สร้างแบรนด์อาหารเสริม คลิ๊ก >> สร้างแบรนด์อาหารเสริม <<

บทความที่เกี่ยวข้อง

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

Update 2021!!-10 ขั้นตอนการสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง สกินแคร์ แบบละเอียด ผลิตครีม เจล เซรั่ม เอสเซนต์ น้ำตบ โทนิกของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องใส่ใจ

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

Update 2021!! - วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด-พรีมา แคร์ บริษัทโรงงานรับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจนผง คอลลาเจนแคปซูล

บอกหมดเปลือก 10 Step ผลิตสร้างทำแบรนด์อาหารเสริม คอลาเจน ผง วิตามิน ชงดื่ม

update 2021-10ขั้นตอนการผลิตสร้างทำแบรนด์อาหารเสริม คอลลาเจนชงดื่ม วิตามินผง วิตามินชงดื่ม โดยบริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน :

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า :

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร:

0808-108-109

02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

×