บริษัทพรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทพรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด บริษัทพรีมา แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทพรีมา แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น สูตรผลิตภัณฑ์ครีม สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ข้อมูลการส่งเสริมการขาย เป็นต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตามนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

 

นโยบายคุกกี้

premacare.co.th ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ premacare.co.th เช่น Google Analytics เป็นต้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ premacare.co.th อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน "การตั้งค่า" ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

 

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

 

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัท และให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัท ให้แก่ท่าน หรือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดี บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชี และประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ ผ่านการให้ข้อมูลทางด้านเอกสารและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ของท่าน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับ SMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัททันทีที่ โดยติดต่อบริษัทผ่านเมนู “แนะนำติชมบริการ” ของช่องทาง Line Official Account ของบริษัทพรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทร. (66) 0808-108-109 ตลอดระยะเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น.

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่

  •  ได้รับความยินยอมจากท่าน
  •  การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  •  การรายงานข้อมูลต่อบริษัทเอกชน ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล
  •  การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล
บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ บริษัทได้ใช้ทั้งเงินลงทุน ตลอดจนเวลาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะยังคงปลอดภัยเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

    Firewall
    บริษัทติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของบริษัทและข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้ โดยบริษัทใช้ระบบ Double Firewall Protection

    Intrusion Detection
    บริษัทได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

    Virus Scanning
    บริษัทได้มีการติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server เพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ


ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านก็ยังคงต้องปกป้องบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของตัวท่านเองให้มีความปลอดภัยด้วย 

 

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลบัญชีของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อบริษัทผ่านเมนู แนะนำติชมบริการ ของช่องทาง Line Official Account ของบริษัทพรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด