HOME

INBOX

LINE@

SHOP

F-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไคโต สเลน
F-FMP 15

KITO-SLEN

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไคโต สเลน

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ไคโตซาน

250.00

มิลลิกรัม

ผงกระบองเพชร

200.00

มิลลิกรัม

แอลแอสคอร์บิคแอซิด (เทียบเท่า วิตามินซี 40 มก.)

40.00

มิลลิกรัม

ดี-แอลฟ่าโทโคฟีริล แอซิด ซัคซิเนต (เทียบเท่า วิตามินอี 10 มก.)

10.00

มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร 10-15 นาที และดื่มน้ำสะอาดตามอย่างน้อย 2 แก้ว

คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

- เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

- การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจเกิดอาการแพ้เป็นกรณีเฉพาะบุคคล

- โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีอาการผิดปกติ

- สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก ควรรับประทานก่อนหรือหลังผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ควรระวังในผู้ที่แพ้อาหารทะเลและผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

- เพื่อป้องกันภาวะอุดตันของลำไส้ที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดแห้ง ควรรับประทานพร้อมน้ำ 1-2 แก้ว

- ใน 1 แคปซูล มีใยอาหารทั้งหมด 70 มก. ประกอบด้วยใยอาหารที่ละลายน้ำได้ 40 มก. ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ 30 มก.

- ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค

- ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)