• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

F-AGE 19 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มารีน คอลลาเจน - แอล
F-AGE 19

MARINE COLLAGEN - L DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มารีน คอลลาเจน - แอล

สารสำคัญ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

คอลลาเจนจากปลาทะเล

450.00

มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร

คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

- เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

- การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจเกิดอาการแพ้เป็นกรณีเฉพาะบุคคล

- โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีอาการผิดปกติ

- ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

- ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค

สูตรผลิตอาหารเสริมแนะนำ

F-AGE 19,  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มารีน คอลลาเจน - แอล,  MARINE COLLAGEN - L DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT,  Collagen,  Collagen capsule,  Collagen powder,  โรงงานผลิตอาหารเสริม,  ผลิตอาหารเสริม,  คอลลาเจน,คอลลาเจนผง,คอลลาเจนแคปซูล,รับผลิตคอลลาเจน,สร้างแบรนด์คอลลาเจน,รับสร้างแบรนด์คอลลาเจน,ผลิตคอลลาเจน,ทำแบรนด์คอลลาเจน,รับทำแบรนด์คอลลาเจน,บริษัทรับผลิตคอลลาเจน,บริษัทสร้างแบรนด์คอลลาเจน,  บริษัทรับสร้างแบรนด์คอลลาเจน,บริษัทผลิตคอลลาเจน,บริษัททำแบรนด์คอลลาเจน,บริษัทรับทำแบรนด์คอลลาเจน,โรงงานรับผลิตคอลลาเจน,โรงงานสร้างแบรนด์คอลลาเจน,โรงงานรับสร้างแบรนด์คอลลาเจน,โรงงานผลิตคอลลาเจน,โรงงานทำแบรนด์คอลลาเจน,โรงงานรับทำแบรนด์คอลลาเจน,แลปรับผลิตคอลลาเจน,แลปสร้างแบรนด์คอลลาเจน,แลปรับสร้างแบรนด์คอลลาเจน,แลปผลิตคอลลาเจน,แลปทำแบรนด์คอลลาเจน,แลปรับทำแบรนด์คอลลาเจน,รับผลิตคอลลาเจนผง,สร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,รับสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,ผลิตคอลลาเจนผง,ทำแบรนด์คอลลาเจนผง,รับทำแบรนด์คอลลาเจนผง,บริษัทรับผลิตคอลลาเจนผง,บริษัทสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,บริษัทรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,บริษัทผลิตคอลลาเจนผง,บริษัททำแบรนด์คอลลาเจนผง,บริษัทรับทำแบรนด์คอลลาเจนผง,โรงงานรับผลิตคอลลาเจนผง,โรงงานสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,โรงงานรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,โรงงานผลิตคอลลาเจนผง,โรงงานทำแบรนด์คอลลาเจนผง,โรงงานรับทำแบรนด์คอลลาเจนผง,แลปรับผลิตคอลลาเจนผง,แลปสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,แลปรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนผง,แลปผลิตคอลลาเจนผง,แลปทำแบรนด์คอลลาเจนผง,แลปรับทำแบรนด์คอลลาเจนผง,รับผลิตคอลลาเจนแคปซูล,สร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,รับสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,ผลิตคอลลาเจนแคปซูล,ทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,รับทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,บริษัทรับผลิตคอลลาเจนแคปซูล,บริษัทสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,บริษัทรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,บริษัทผลิตคอลลาเจนแคปซูล,บริษัททำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,บริษัทรับทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,โรงงานรับผลิตคอลลาเจนแคปซูล,  โรงงานสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,โรงงานรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,โรงงานผลิตคอลลาเจนแคปซูล,โรงงานทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,โรงงานรับทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,แลปรับผลิตคอลลาเจนแคปซูล,แลปสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,แลปรับสร้างแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,แลปผลิตคอลลาเจนแคปซูล,แลปทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล,แลปรับทำแบรนด์คอลลาเจนแคปซูล

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP