HOME

INBOX

LINE@

SHOP

FT-HCP 02 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แฟลกซ์โซ-ซี
FT-HCP 02

FLAXO-C DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แฟลกซ์โซ-ซี

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา

100.00

มิลลิกรัม

ผงเมล็ดแฟลกซ์

100.00

มิลลิกรัม

ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า

75.00

มิลลิกรัม

โซเดียมแอสคอร์เบต

60.00

มิลลิกรัม

สารสกัดจากถั่วเหลือง

50.00

มิลลิกรัม

สารสกัดจากงา

50.00

มิลลิกรัม

สารสกัดจากใบบัวบก

20.00

มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง

คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

- เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

- การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจเกิดอาการแพ้เป็นกรณีเฉพาะบุคคล

- โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีอาการผิดปกติ

- ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค

- ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็นและแห้ง ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงจากแสง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

F-HCP 01 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮาริ แคป
F-HCP 01 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮาริ แคป
F-HCP 01 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮาริ แคป

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนจากปลาทะเล สาหร่ายสไปรูลิน่า สารสกัดจากหญ้าหางม้า ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต 20% สารสกัดจากงา สารสกัดจากมะเขือเทศ

อ่านเพิ่มเติม
F-HCP 03 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สไม-เอช
F-HCP 03 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สไม-เอช
F-HCP 03 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สไม-เอช

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนจากปลาทะเล สาหร่ายสไปรูลิน่า สารสกัดจากหญ้าหางม้า ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต 20% สารสกัดจากงา สารสกัดจากมะเขือเทศ

อ่านเพิ่มเติม
F-HCP 04 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.ไอ.แอล.
F-HCP 04 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.ไอ.แอล.
F-HCP 04 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.ไอ.แอล.

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนจากปลาทะเล สาหร่ายสไปรูลิน่า สารสกัดจากหญ้าหางม้า ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต 20% สารสกัดจากงา สารสกัดจากมะเขือเทศ

อ่านเพิ่มเติม
F-HCP 05 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอช เทลล่า
F-HCP 05 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอช เทลล่า
F-HCP 05 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอช เทลล่า

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนจากปลาทะเล สาหร่ายสไปรูลิน่า สารสกัดจากหญ้าหางม้า ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต 20% สารสกัดจากงา สารสกัดจากมะเขือเทศ

อ่านเพิ่มเติม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)