• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

B-SLT 24 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบอร์รี่ ซีซี
B-SLT 24

BERRI CC DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบอร์รี่ ซีซี

สารสำคัญ

ใน 1 ซอง ประกอบด้วย

แอล-กลูตาไธโอน

0.2500

กรัม

มิกซ์เบอร์รี (บลูเบอร์รี 20%, บิลเบอร์รี 20%, แครนเบอร์รี 20%, (เรด) ราสพ์เบอร์รี 20%, สตรอเบอร์รี 20%)

0.2500

กรัม

กรดแอสคอร์บิก

0.0600

กรัม

วิธีรับประทาน

รับประทานครั้งละ 1 ซอง (5 กรัม) วันละ 1 ครั้ง เทผงใส่ปากแล้วดื่มน้ำตาม 1 แก้ว

คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

- ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีส่วนผสมของซัลไฟต์

- แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

- สารเพิ่มปริมาณ (เดกซ์โทรส แอนไฮดรัส)

- สารป้องกันการจับเป็นก้อน (ซิลิคอน ไดออกไซด์)

- สารควบคุมความเป็นกรด (ไตรโซเดียม ซิเตรต ไดไฮเดรต, มาลิก แอซิด)

- วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (อะซีซัลเฟม-เค, ซูคราโลส) เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

- วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ซิตริก แอซิด แอนไฮดรัส, กลิ่นสตรอเบอร์รี, โซเดียม คลอไรด์)

- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เย็นและแห้ง หลีกเลี่ยงจากแสง

- ไม่ใช่อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก

- เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

- โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีอาการผิดปกติ

- การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจเกิดอาการแพ้เป็นกรณีเฉพาะบุคคล

- ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

- ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

สูตรผลิตอาหารเสริมแนะนำ

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.
B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.
B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

ชีวิตดีเริ่มต้นที่... Y.O.N. DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

B-FMP 34 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอฟ แอล โอ เอส
B-FMP 34 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอฟ แอล โอ เอส
B-FMP 34 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอฟ แอล โอ เอส

ชีวิตดีเริ่มต้นที่... F L O S DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

B-FMP 17 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซเว่น-วี โอ แซด
B-FMP 17 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซเว่น-วี โอ แซด
B-FMP 17 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซเว่น-วี โอ แซด

ชีวิตดีเริ่มต้นที่... 7-V I Z DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

F-FMP 113  การ์ซีเนีย แอล ซี
F-FMP 113  การ์ซีเนีย แอล ซี
F-FMP 113 การ์ซีเนีย แอล ซี

GARCINIA EXTRACT, L-PHENYLALANINE, CHROMIUM AMINO ACID CHELATE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTGARCINIA L C (GARCINIA EXTRACT, L-PHENYLALANINE, CHROMIUM AMINO ACID CHELATE DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP