เจลว่านหอยพลังโสม ซื้อ 4 กิโล แถมฟรี 1 กิโล


รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, เจลว่านหอยพลังโสม ซื้อ 4 กิโล แถมฟรี 1 กิโล

Value of Choice สร้างแบรนด์ให้มันส์ ต้อนรับ Summer ท้าแดด ซื้อ CKP 43 จำนวน 4 kg รับฟรี CUV63 หรือ CKP43 เพิ่ม จำนวน 1 กิโลหมายเหตุ                                                                                                                              
 1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์                                                                               
 2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                  
 3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนสินค้า
 4. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์
 5. เนื้อสินค้าส่วนแถม เลือกได้เพียงรายการใดรายการหนึ่งที่ 1 kg เท่านั้น (สินค้าในรายการแถมคือ CUV 63 หรือ CKP 43)      
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้                                                                    
 7. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้                                                            
 8. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  เท่านั้น                        
 9. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า                                                                                                   
 10. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน                                                                                                          
 11. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       หมายเหตุ
 1. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
 3. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  เท่านั้น                        
 4. ราคาโปรโมชั่น รวม
  • ค่าแบบฉลากสินค้า เมื่อนำโลโก้จากลูกค้าวางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ฉลากหลังออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะได้รับไฟล์เป็น ai file)
  • ค่าฉลากผลิตภัณฑ์ ค่าประกอบสินค้า
  • ค่าขึ้นทะเบียนสินค้า มูลค่า 1,900 บาท จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมค่า re-submit 800 บาท/สูตร/ครั้ง กรณียื่นจดแจ้งแล้ว ต้องยื่นเรื่องพิจารณาใหม่)
 5. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
 7. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
 8. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า