โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมวิตามินชงดื่ม ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองส่วนลด 1500 บาท, โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมวิตามินชงดื่ม ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด 1500 บาท

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมวิตามินชงดื่ม ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองส่วนลด 1500 บาท


เปลี่ยนน้ำดื่มธรรมดาให้เป็นน้ำวิตามินด้วยวิตามิน พาวเดอร์ วอเตอร์ ชอท (ผงวิตามินชงดื่ม) ชงดื่มง่ายได

  

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมผงวิตามินชงดื่มนี้

ท่านสามารถนำคูปองนี้ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (แบบฟอร์มด้านล่าง)

เพียงแค่แจ้งชื่อกับอีเมลที่ท่านลงทะเบียนก่อนใช้งาน

 

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมวิตามินชงดื่ม ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองส่วนลด 1500 บาท, วิตามินชงดื่ม, วิตามิน, ชงดื่ม, ผง

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP