พรีมา แคร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

พรีมา แคร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19


  

พรีมา แคร์ ได้ตระหนักถึงด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก พรีมา แคร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้ม และลดความรุนแรงของโรค ให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว จึงมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับผู้ผ่านการฉีดวัคซีน ครบ 2 โดส  รับฟรี! ส่วนลด 100 บาท เมื่อผลิตซื้อสินค้ายอดรวม 20,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมสินค้าตัวอย่าง สามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เปิดผลิตและสั่งซื้อ ในช่วงเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564) เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือพาสสปอร์ตวัคซีน

พรีมา แคร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP