HOME

INBOX

LINE@

SHOP

ภาพความทรงจำโรงงานรับผลิตครีม อาหารเสริม เครื่องสำอางแห่งแรก

ภาพความทรงจำโรงงานรับผลิตครีม อาหารเสริม เครื่องสำอางแห่งแรก

ภาพนี้เป็นมุมที่แทบไม่มีใครเคยได้เห็นแม้แต่พนักงานหรือผู้บริหารบางท่าน เพราะว่าภาพนี้เป็นภาพภ่ายมุมสูงของโรงงานเก่าของพรีมาแคร์ ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นพื้นที่โล่งด้านหลัง และได้ถูกนำมาสร้างเป็นโรงงานใหม่เรียบร้อยแล้ว เปรียบได้ว่าภาพนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพรีมาแคร์ได้เลย

เกี่ยวกับบริษัทแนะนำ

ห้องทำงานของบริษัทผลิตครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
ห้องทำงานของบริษัทผลิตครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
ห้องทำงานของบริษัทผลิตครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง

พรีมา แคร์ฯ สร้างบรรยากาศของที่ทำงานให้พนักงานทำงานเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์คุณ

อ่านเพิ่มเติม
มุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
มุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
มุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง

แบรนด์ชั้นนำหลายๆ แบรนด์ มีจุดเริ่มต้นคุยโครงการเพื่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับพรีมา แคร์ฯ กันที่มุมนี้

อ่านเพิ่มเติม
อีกมุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
อีกมุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง
อีกมุมเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง

พรีมา แคร์ฯ ขยายมุมรับรองลูกค้า เพื่อรองรับลูกค้าที่เดินทางมาสร้างแบรนด์ทำแบรนด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)