• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

รับรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในการส่งเข้าประกวดครั้งแรก

รับรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในการส่งเข้าประกวดครั้งแรก

พรีมาแคร์ ได้รับรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในการส่งเข้าประกวดครั้งแรก


เมื่อวัน 18 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมในพิธีประกาศผล และมอบรางวัล "SMEs ดีเด่น แห่งชาติ 2560" โดยมี คุณจิตรกร เลิศวิลัยวิทยา และคุณพัชรี เลิศวิลัยวิทยา กรรมการผู้บริหาร เข้าร่วมในงานนี้  และในงานนนี้ บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัล "สุดยอด SMEs แห่งชาติ 2560" จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งในงานนี้จะแบ่งออกเป็น 3 รับดับ คือ รางวัลสุดสุดยอด SMEs แห่งชาติ, รางวัล SMEs ดีเด่น, รางวัล มาตรฐาน SMEs
 
โดยการประกวดในครั้งที่ 9 นี้ มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน จากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 1,087 ราย ใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาประยุกค์ให้เหมาะสมกับ SMEs ไทย ซึ่งจะพิจารณาจาก 7 หมวด ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ

พรีมา แคร์ คว้า 2 รางวัล The Prime Ministers Industry Award 2018 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
พรีมา แคร์ คว้า 2 รางวัล The Prime Ministers Industry Award 2018 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พรีมา แคร์ คว้า 2 รางวัล The Prime Ministers Industry Award 2018 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พรีมา แคร์ คือ มืออาชีพ บ่งชี้ขีดความสามารถของผู้นำด้านโรงงานรับผลิตทำครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ระดับคุณภาพของประเทศ ให้คุณมั่นใจอีกครั้ง ด้วย 2 รางวัลแห่งเกียรติยศแห่งอุตสาหกรรมไทย

พรีมา แคร์ คว้ารางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ (SMEs National Award) 2 ปีซ้อน
พรีมา แคร์ คว้ารางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ (SMEs National Award) 2 ปีซ้อน

พรีมา แคร์ คว้ารางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ (SMEs National Award) 2 ปีซ้อน

บริษัทพรีมา แคร์ฯ (Prema Care) รับรางวัลระดับสุดยอด SME จากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ 10 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

เจ้าภาพร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
เจ้าภาพร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เจ้าภาพร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

บริษัท พรีมาแคร์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

งานสัมนาใหญ่ประจำปี 2018
งานสัมนาใหญ่ประจำปี 2018

งานสัมนาใหญ่ประจำปี 2018

การจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สามารถก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP