บนพื้นฐานของการเป็นโรงงานผลิตครีม และโรงงานผลิตอาหารเสริมนั้น เรายืนหยัดเรื่องคุณภาพ แต่ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การสร้างแบรนด์ครีม หรือสร้างแบรนด์อาหารเสริมนั้น ต้องอาศัยเรื่องการตลาด และการบริการแบบครบวงจร เข้ามาเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพสินค้า พรีมา แคร์ฯ มีการตลาดออนไลน์ ติดปีกการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์ครีม อาหารเสริมของคุณแบบครบวงจรให้ก้าวกระโดด เราจึงช่วยคุณในด้านเหล่านี้ คือ
  • เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำเสนอสิ่งใหม่ๆและหลายหลาย ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
  • เราสามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นในปริมาณมากๆ หรือเพียงปริมาณน้อยในสูตรเฉพาะของลูกค้า
  • สูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามอบให้ บริษัทจะเก็บสูตรนั้นๆ ไว้เป็นความลับด้วยจรรยาบรรณของเรา
  • บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับธุรกิจของคุณแบบครบวงจรทั้งด้านผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกและด้านการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานนั้นๆ
  • ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ได้
  • มีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย และทันกระแสของความเปลี่ยนแปลงของตลาด
  • สามารถทดลองสั่งซื้อในจำนวนน้อย เพื่อรองรับธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเปิดโอกาศให้เกินนักธรุกิจหน้าใหม่ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต
  • ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งในคำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องข้อกำหนด และกฏหมายต่างๆ