โรงงานผลิตครีม โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ และโรงงานผลิตอาหารเสริม ของบริษัทพรีมาแคร์ที่ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการรับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอางค์ และรับผลิตอาหารเสริม เป็นโรงงานผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานสามารถกล GMP ISO และในส่วนของอาหารเสริมยังได้มาตรฐาน HALAL อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องการันตีในมาตรฐานของพรีมา แคร์และเป็นการรับรองได้ว่า ผู้ที่สนใจอยากจะมีแบรนด์เครื่องสำอางค์เป็นของตนเองนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์ครีม เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมที่ปลอดภัยได้คุณภาพออกไป