PRO6003001 - 002

สร้างแบรนด์ครีมพอกผิวหน้า และซอฟมาส์ก โดยโรงงานรับผลิตครีมรับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, PRO6003001 - 002, สร้างแบรนด์ครีมพอกผิวหน้า และซอฟมาส์ก โดยโรงงานรับผลิตครีม

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง

CSP36 PREMA CARE LIGHTEN & BRIGHTEN MASK (พรีมา แคร์ ไลท์เทน แอนด์ ไบรท์เทน มาส์ค)
บรรจุซองฟอล์ยสปา ขนาด 12 กรัม จำนวน 100 ซอง/สินค้า

CSP62 PREMA CARE GOLD STARDUST SOFT MASK (พรีมา แคร์ โกล์ด สตาร์ดัส ซอฟท์ มาส์ค)
บรรจุซองฟอล์ยสปา ขนาด 12 กรัม จำนวน 100 ซอง/สินค้า

CSP76 P.C. PLATINUM DIAMOND PREMIUM MASK (พี.ซี. แพทตินัม ไดมอน พรีเมียม มาส์ค)
บรรจุซองฟอล์ยสปา ขนาด 12 กรัม จำนวน 100 ซอง/สินค้า

ส่วนแถมทุกโปรโมชัน

1. แถมฟรี ค่าขึ้นทะเบียนมูลค่า 1900 บาท (1 แบรนด์เท่านั้น)
2. แถมฟรี ค่าออกแบบโลโก้ มูลค่า 2000 บาท (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2000 บาท)                              
3. แถมฟรี สติ๊กเกอร์ 1 ด้าน บริเวณหน้าซอง  (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2000 บาท)      

เงื่อนไข          

1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. โปรโมชั่นสำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
3. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
4. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
6. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
7. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า