รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง

Value of Choice สร้างแบรนด์ให้มันส์ ต้อนรับ Summer ท้าแดด ซื้อ CUV63 จำนวน 5 kg รับฟรี CUV63 หรือ CKP43 เพิ่ม จำนวน 1 กิโล
หมายเหตุ                                                                                                                              
 1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์                                                                               
 2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                  
 3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนสินค้า
 4. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์
 5. เนื้อสินค้าส่วนแถม เลือกได้เพียงรายการใดรายการหนึ่งที่ 1 kg เท่านั้น (สินค้าในรายการแถมคือ CUV 63 หรือ CKP 43)      
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้                                                                    
 7. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้                                                            
 8. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เท่านั้น                              
 9. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า                                                                                                   
 10. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน                                                                                                          
 11. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                 หมายเหตุ
 1. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
 3. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เท่านั้น
 4. ราคาโปรโมชั่น รวม
  • ค่าแบบฉลากสินค้า เมื่อนำโลโก้จากลูกค้าวางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ฉลากหลังออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะได้รับไฟล์เป็น ai file)
  • ค่าฉลากผลิตภัณฑ์ ค่าประกอบสินค้า
  • ค่าขึ้นทะเบียนสินค้า มูลค่า 1,900 บาท จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมค่า re-submit 800 บาท/สูตร/ครั้ง กรณียื่นจดแจ้งแล้ว ต้องยื่นเรื่องพิจารณาใหม่)
 5. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวม
  • ค่าวิเคราะห์ SPF ผลิตภัณฑ์  การส่งวิเคราะห์ SPF มีค่าใช้จ่าย 5,500 บาท/ครั้งในการส่งวิเคราะห์
 6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
 8. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
 9. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, สำนักอาหาร

สำนักอาหาร

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

@2017 Premacare International Co.,Ltd. All Rights Reserved Writen by Kelinci K.

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, INBOX US INBOX US

รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, line US LINE US