PRO6012008

CSP 64 ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัมรับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, PRO6012008, CSP 64 ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้

CSP 64 P.C. HAPPINESS SLEEPING MASK 

รายละเอียดโปรโมชั่น 
- ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม
 

หมายเหตุ
  1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
  3. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าที่ราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าสินค้าหลักเท่านั้น
  4. Promotion สำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561
  5. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
  8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า