HOME

INBOX

LINE@

SHOP

CGE 20  ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม

CGE 20 ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้
 
 
รายละเอียดโปรโมชั่น 
- ซื้อ 1 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม
 
หมายเหตุ
  1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
  3. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าที่ราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าสินค้าหลักเท่านั้น
  4. Promotion สำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2561
  5. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
  8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)