สร้างแบรนด์อาหารเสริม แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน


รับผลิตครีม, สร้างแบรนด์ครีม, ทำแบรนด์ครีม, โรงงานรับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ทำแบรนด์เครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทรับผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์อาหารเสริม แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน
หมายเหตุ
 1. ราคาเสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ราคาเสนอ รวมยิง lot, เดือนปีผลิต, เดือนปีหมดอายุ
 3. ราคาเสนอไม่รวม
  1. ค่าขึ้นทะเบียนเสินค้าในแบรนด์ลูกค้า (3,000 บาท/สูตรผลิตภัณฑ์/รอบการขึ้นทะเบียนสินค้า)
  2. ค่าออกแบบโลโก้ (เริ่มต้นที่ 2,000 บาท/รายการ)
  3. ค่าออกแบบฉลาก (เริ่มต้นที่ 2,000 บาท/รายการ)
  4. ค่าออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (เริ่มต้นที่ 4,000 บาท/รายการ)
  5. กล่องบรรจุภัณฑ์ (เริ่มต้นที่ 1,000 กล่อง/สินค้า)
 4. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
 5. สินค้าโปรโมชั่น ไม่รับเปลี่ยน/คืน
 6. สินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถสามารถแลกเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้
 7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดกำหนดโปรโมชั่นข้างต้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. โปรโมชั่นระหว่างช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2561