PRO6103001

Soft Mask ซื้อ 2 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัมรายการผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการซื้อ 2 กิโลกรัม แถมฟรี 1 กิโลกรัม (Buy 2 kilogram get free 1 kilogram.)


หมายเหตุ 

ซื้อสินค้าในชุด รวมกัน 2 กิโล (จ่ายตัวที่ราคาสูงสุด) รับส่วนแถม สินค้าตัวเดียวกันหรือมูลน้อยกว่า อีก 1 กิโล


เงื่อนไข
  1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
  3. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าที่ราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าสินค้าหลักเท่านั้น
  4. Promotion สำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  30 เมษายน 2561
  5. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
  8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า