HOME

INBOX

LINE@

SHOP

สร้างแบรนด์ตอนนี้มีแต่ได้
สร้างแบรนด์ตอนนี้มีแต่ได้

สร้างแบรนด์ตอนนี้มีแต่ได้

 
หมายเหตุ
1 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2 ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
3 สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าที่ราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าสินค้าหลักเท่านั้น
4 Promotion สำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้า ตั้งแต่วันนี้ จน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
5 แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
6 ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7 สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
8 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)