PROJEJU

สร้างแบรนด์สุดคุ้มกับ Jeju Sakura
หมายเหตุ
  1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
  2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนสินค้า 
  4. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
  5. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้     
  6. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้    
  7. โปรโมชั่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  เท่านั้น 
  8. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า       
  9. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน       
  10. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า