PRO61070001

เมื่อต้องการอวดโฉมความลับของผู้หญิง ซื้อครบ 2 หมื่น รับฟรี 2 กิโล

หมายเหตุ
  1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
  3. รับส่วนแถมสินค้าตัวเดียวกัน หรือมูลค่าน้อยกว่า
  4. สินค้าส่วนแถม ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. โปรโมชั่นสำหรับผู้สั่งผลิตและชำระค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
  6. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  8. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
  9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า