• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

มะเขือเทศสีดำ ชุดเริ่มต้นสร้างแบรนด์ครีม

มะเขือเทศสีดำ ชุดเริ่มต้นสร้างแบรนด์ครีม

PRO6112012       

End Year Sale 2018 - ชุด Start Up 

หมายเหตุ
1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
3, แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
4. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าหลักเท่านั้น หรือ เลือกรับส่วนลดมูลค่า 500 บาท 
5. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

PRO6112013       

End Year Sale 2018 - ชุดเจ้าของแบรนด์มือใหม่

หมายเหตุ
1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
3, แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
4. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าหลักเท่านั้น 
5. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

PRO6112014       

End Year Sale 2018 -  ชุดเปิด Deler

หมายเหตุ
1. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าดำเนินการใดๆ
3, แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
4. สินค้าส่วนแถม เป็นสินค้าที่ราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าสินค้าหลักเท่านั้น
5. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน/คืน
8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สูตรทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ร่วมโปรโมชั่น

CSP 77 พี.ซี. แบล็ค โทเมโท สลีปปิ้ง มาส์ค
CSP 77 พี.ซี. แบล็ค โทเมโท สลีปปิ้ง มาส์ค
CSP 77 พี.ซี. แบล็ค โทเมโท สลีปปิ้ง มาส์ค

เมื่อมนต์ดำจะนำคุณย้อนเวลา ผ่อนคลายผิวที่อ่อนล้าด้วย Kumato Sleeping Mask สกัดจากมะเขือเทศสีดำ ผิวนุ่ม มีออร่า รู้สึกได้ในครั้งที่ได้ลอง

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP