HOME

INBOX

LINE@

SHOP

เซรั่มน้ำตบ ชุดสุดคุ้มโดนใจ พิเศษซื้อครบ 20,000 จ่ายเพียง 18,000 เท่านั้น
เซรั่มน้ำตบ ชุดสุดคุ้มโดนใจ พิเศษซื้อครบ 20,000 จ่ายเพียง 18,000 เท่านั้น

เซรั่มน้ำตบ ชุดสุดคุ้มโดนใจ พิเศษซื้อครบ 20,000 จ่ายเพียง 18,000 เท่านั้น

หมายเหตุ

1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้
5. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เท่านั้น
7. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
8. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
9. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

 
หมายเหตุ
 
1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้
5. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เท่านั้น
7. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
8. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
9. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

CSL 40 พี.ซี. แซคคาโรไมซิส แอนด์ มิเนอรัล เฟอร์เมนต์ เดอะ เฟิร์ส เอสเซ็นต์
CSL 40 พี.ซี. แซคคาโรไมซิส แอนด์ มิเนอรัล เฟอร์เมนต์ เดอะ เฟิร์ส เอสเซ็นต์
CSL 40 พี.ซี. แซคคาโรไมซิส แอนด์ มิเนอรัล เฟอร์เมนต์ เดอะ เฟิร์ส เอสเซ็นต์

เซรั่มน้ำตบ สูตรพิเศษด้วยสารสกัดยีสต์เพาะเลี้ยงในน้ำแร่ - พรีมา แคร์ รับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง คุณภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)