HOME

INBOX

LINE@

SHOP

สร้างแบรนด์ครีมแพลงก์ตอน Planktonic ในราคาพิเศษสุดคุ้ม
สร้างแบรนด์ครีมแพลงก์ตอน Planktonic ในราคาพิเศษสุดคุ้ม

สร้างแบรนด์ครีมแพลงก์ตอน Planktonic ในราคาพิเศษสุดคุ้ม

 
หมายเหตุ
  1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
  2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้
  5. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2562  เท่านั้น
  7. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  8. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
  9. โปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะการซื้อภายในบิลเดียวกันเท่านั้น
  10. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)