หมายเหตุ         

 1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. ราคาสินค้าเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบอื่นๆ
 3. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/รับคืน 
 4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น 
 5. ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนลดเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นนอกเหนือจากโปรโมชั่น  
 6. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า 
 7. โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สั่งซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ก.ย ถึง 31 ต.ค. 62
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ราคาสินค้าเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบอื่นๆ
 3.  สินค้า CAP13 และ CWP44 แต่ละเงื่อนไข สั่งซื้อได้ไม่เกิน
  1. Pro 1 สั่งซื้อ CAP13 และ CWP44 รวมกันไม่เกิน 8,000 บาท
  2. Pro 2 สั่งซื้อ CAP13 และ CWP44 รวมกันไม่เกิน 18,000 บาท
  3. Pro 3 สั่งซื้อ CAP13 และ CWP44 รวมกันไม่เกิน 35,000 บาท
 4. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/รับคืน
 5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนส่วนลดเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นนอกเหนือจากโปรโมชั่น
 7. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
 8. โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สั่งซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 กย. ถึง 31 ตค.62 
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า