หมายเหตุ

  1. ราคาและส่วนลดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
  2. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  
  3. กรณีขึ้นทะเบียนไม่ผ่าน จ่ายค่าขึ้นทะเบียนใหม่ 1900 บาท ต่อรอบการขึ้นทะเบียน 
  4. ราคาสินค้าเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบอื่นๆ 
  5. ส่วนลด/ ส่วนแถม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้  
  6. ไม่สามารถใช้ promotion นี้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้  
  7. สินค้าโปรโมชั่น ไม่รับเปลี่ยน/คืน  
  8. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า   
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า