• ภาษาไทย
  • English
  • Chinese

โทรศัพท์

0808-108-109

อีเมล

info@premacare.co.th

โปรโมชั่นทำแบรนด์สร้างแบรนด์บลัชออนครีม Blushon Colors Winter - บริษัทพรีมา แคร์ รับผลิตเครื่องสำอาง
โปรโมชั่นทำแบรนด์สร้างแบรนด์บลัชออนครีม Blushon Colors Winter - บริษัทพรีมา แคร์ รับผลิตเครื่องสำอาง

โปรโมชั่นทำแบรนด์สร้างแบรนด์บลัชออนครีม Blushon Colors Winter - บริษัทพรีมา แคร์ รับผลิตเครื่องสำอาง

 

1. ราคาและส่วนลดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
2. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  
3. กรณีขึ้นทะเบียนไม่ผ่าน จ่ายค่าขึ้นทะเบียนใหม่ 1900 บาท ต่อรอบการขึ้นทะเบียน 
4. ราคาสินค้าเฉพาะเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบอื่นๆ 
5. ส่วนลด/ ส่วนแถม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้  
6. ไม่สามารถใช้ promotion นี้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้  
7. สินค้าโปรโมชั่น ไม่รับเปลี่ยน/คืน  
8. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า   
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา

โปรโมชั่นทำแบรนด์สร้างแบรนด์บลัชออนครีม Blushon Colors Winter - บริษัทพรีมา แคร์ รับผลิตเครื่องสำอาง,  blush on,  บลัชออน,  บลัชออน ครีม,  ผลิตเครื่องสำอาง,  รับผลิตเครื่องสำอาง,  โรงงานผลิตเครื่องสำอาง,  โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง,  บริษัทผลิตเครื่องสำอาง,  บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง,  แลปผลิตเครื่องสำอาง,  แลปรับผลิตเครื่องสำอาง,  สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง,  ทำแบรนด์เครื่องสำอาง,  บริษัทสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง,  บริษัททำแบรนด์เครื่องสำอาง,  โรงงานสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง,  โรงงานทำแบรนด์เครื่องสำอาง,  แลปสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง,  แลปทำแบรนด์เครื่องสำอาง,  รับผลิต blush on,  รับผลิตบลัชออนครีม,  โรงงานรับผลิต blush on,  โรงงานรับผลิตบลัชออนครีม,  บริษัทรับผลิต blush on,  บริษัทรับผลิตบลัชออนครีม,  แลปรับผลิต blush on,  แลปรับผลิตบลัชออนครีม

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

- สุดยอด SME 9th SME National Award
- สุดยอด SME 10th SMENational Award
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561
- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561
- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

ภาษาไทย English Chinese

ผลิตครีม

ผลิตอาหารเสริม

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE@

SHOP