โปรผลิตครีม ผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ มีคืน 3 ต่อ

  1. หน้าแรก
  2. โปรโมชั่นผลิตสร้างแบรนด์
  3. ทำแบรนด์ครีมสกินแคร์
  4. โปรผลิตครีม ผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ มีคืน 3 ต่อ
โปรผลิตครีม ผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ มีคืน 3 ต่อ

หมายเหตุ:                                                                                

1.ส่วนลดตามโปรโมชั่น เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินเต็มจำนวน หรือ  มัดจำตามยอดสินค้า สำหรับสินค้าที่เปิดผลิตตั้งแต่ 1 กย 2564-15 พย.2564 เท่านั้น        

2.รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อเปิดบิลผลิตตามระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น                   

3.ส่วนลดเฉพาะเนื้อครีมไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบ ค่าบริการและค่าตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)                  

4.ส่วนลดเฉพาะในการผลิตรอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้                      

5.สามารถเลือกใช้โปรโมชั่น ได้กับการผลิตสินค้าเครื่องสำอางและ สกินแคร์ทุกรายการไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                                            

7. ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่าง 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564                                             

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

หมายเหตุ :                               

1.สั่งซื้อและชำระเงินเต็มจำนวน หรือ  มัดจำตามยอดสินค้า สำหรับสินค้าที่เปิดผลิตตั้งแต่ 1 กย-15 พย เท่านั้น

2.รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อเปิดบิลผลิตตามระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น                  

3.ส่วนลดเฉพาะเนื้อสารบรรจุแคปซูล ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบ ค่าบริการและค่าตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)                       

4.สามารถใช้ส่วนลดได้ในการผลิตรอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้  และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้                        

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                    

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน :

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า :

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร:

0808-108-109

02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

×