โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดด Sunscreen Water Base

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดด Sunscreen Water Base

  1. หน้าแรก
  2. โปรโมชั่นผลิตสร้างแบรนด์
  3. ทำแบรนด์ครีมสกินแคร์
  4. โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดด Sunscreen Water Base

หมายเหตุ
1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าบริการในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้
5. การวิเคราะห์ค่า SPF มีปัจจัยหลากหลายจากการตรวจวิเคราะห์ ส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะต้องทำการตรวจ
วิเคราะห์หลายครั้งจึงจะได้ค่า SPF ตามที่ต้องการ
6. การขึ้นทะเบียนสินค้า มีปัจจัยหลากหลายจากเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ ส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะต้องทำการขึ้นทะเบียน
หลายครั้งจึงจะได้เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางตามที่ต้องการ
7. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได้
8. โปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
9. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า และสินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยนคืน
10. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

×