ซื้อ 4 แถม 1 สร้างแบรนด์อาหารเสริม แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน

ทำแบรนด์อาหารเสริมชงดื่ม

ซื้อ 4 แถม 1 สร้างแบรนด์อาหารเสริม แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน


ท่านที่ต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริมกรอกปากแนวใหม่ แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน อย่าพลาดโอกาสนี้

  
สินค้าโปรโมชั่น     

1. B-SLT 23 YBEAU DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
2. B-SLT 24 BERRI CC DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
 
รายละเอียด
  1. ซื้อสินค้า B-SLT 23 YBEAU DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (มูลค่าชิ้นละ 359 บาท)  จำนวน 4 ชิ้น รับส่วนแถมฟรี 1 ชิ้น
  2. ซื้อสินค้า B-SLT 24 BERRI CC DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (มูลค่าชิ้นละ 359 บาท)  จำนวน 4 ชิ้น รับส่วนแถมฟรี 1 ชิ้น
  3. ซื้อสินค้า B-SLT 24 BERRI CC DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT รวมกับ B-SLT 24 BERRI CC DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (มูลค่าชิ้นละ 359 บาท) (คละสินค้าได้) จำนวน 4 ชิ้น รับส่วนแถมฟรี 1 ชิ้น

หมายเหตุ
  1. โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ชำระเงินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าสินค้าส่วนแถมจะหมด
  2. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดกำหนดโปรโมชั่นข้างต้น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ


Keyword tag : ซื้อ 4 แถม 1 สร้างแบรนด์อาหารเสริม แค่ฉีกซองก็พร้อมทาน

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

oem-odm-skincare-cosmetic-formula

เลือกสูตร

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP