ทำแบรนด์ครีมกันแดด

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดดน้ำนม ครีมกันแดดบางเบา CUV71

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดดเนื้อน้ำนม ครีมกันแดดเนื้อบางเบา

สูตร  CUV71 P.C. BEAUTY MILKY UV FACE LOTION SPF50 PA+++

1. โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดด แบบพร้อมขาย 

รหัสโปร  6607003

หมายเหตุ:                                                                                                                                                                

 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า                                        
 3. โปรโมชั่นระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตค.2566
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้บรรจุภัณฑ์ตามที่กำหนดในโปรโมชั่นเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ BTS-30W/OR (หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม                          
 5. ราคานี้รวมฉลากบรรจุภัณฑ์ (ฉลากมาตรฐาน หน้าหลัง) และ คุณภาพการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท   
 6. ราคานี้รวมแบบฉลาก เมื่อนำโลโก้วางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท) และค่าฉลากผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขกำหนด                    
 7. ราคานี้รวมค่าขึ้นทะเบียนสินค้า มูลค่า 1,900 บาท จำนวน 1 ครั้ง กรณีต้องขึ้นทะเบียนใหม่ มีค่าใช้จ่าย 1,900 บาท/ครั้งที่ยื่นใหม่                  
 8. ราคานี้รวมค่าส่งวิเคราะห์ SPF มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง ต่อ สินค้าเท่านั้น (การวิเคราะห์ค่า SPF มีปัจจัยหลากหลายในการทดสอบ อาจจะมีการส่งวิเคราะห์มากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าใช้จ่ายนี้เพียงแค่ 1 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนแถมตามโปรโมชั่นนี้)
 9. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้                   
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้                                                 
 11. ส่วนแถมที่ไม่ใช้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้  
 12. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน                                                                                      
 13. กรณีเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทำการทดสอบ Incompatibility 3 เดือน หากไม่ได้ทำการทดสอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้ากรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพสินค้าจากบรรจุภัณฑ์       
 14. ส่งมอบสินค้าสั่งซื้อตามจำนวนในการส่งมอบครั้งเดียวเท่านั้น                                         
 15. กรุณาอ่านเงื่อนไข และ สอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามโปรโมชั่น                                                                                                            

2. โปรโมชั่นสั่งผลิตครีมกันแดด แบบรีออร์เดอร์ 

รหัสโปร 6607005

หมายเหตุ:                                                                                                                                                 

 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า                         
 3. โปรโมชั่นระหว่างวันนี้ ถึงวันที่  31 ตค.2566
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้บรรจุภัณฑ์ตามที่กำหนดในโปรโมชั่นเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ BTS-30W/OR (หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม                        
 5. ราคานี้รวมฉลากบรรจุภัณฑ์  (ฉลากมาตรฐาน หน้าหลัง )  และ คุณภาพการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท       
 6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้                                  
 7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้                                                 
 8. ส่วนแถมที่ไม่ใช้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ 
 9. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน                                                                                                     
 10. ส่งมอบสินค้าสั่งซื้อตามจำนวนในการส่งมอบครั้งเดียวเท่านั้น                                         
 11. กรุณาอ่านเงื่อนไข และ สอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามโปรโมชั่น

3. โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ครีมกันแดด แบบทดลองขาย

รหัสโปร 6607007    

หมายเหตุ:                                                                                                                   

 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า รหัสโปรโมชั่น                                           
 3. โปรโมชั่นระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตค.                                                                  
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้บรรจุภัณฑ์ตามที่กำหนดในโปรโมชั่นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม   บรรจุภัณฑ์ T4-10/T-OR1                
 5. ราคานี้รวมฉลากบรรจุภัณฑ์ (ตามแบบมาตรฐาน(หน้า-หลัง) และ คุณภาพการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท       
 6. ราคานี้รวมแบบฉลาก เมื่อนำโลโก้วางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท) และค่าฉลากผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขกำหนด                    
 7. ราคานี้รวมค่าขึ้นทะเบียนสินค้า มูลค่า 1,900 บาท จำนวน 1 ครั้ง กรณีต้องขึ้นทะเบียนใหม่ มีค่าใช้จ่าย 1,900 บาท/ครั้งที่ยื่นใหม่
 8. ราคานี้รวมค่าส่งวิเคราะห์ SPF มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง ต่อ สินค้าเท่านั้น (การวิเคราะห์ค่า SPF มีปัจจัยหลากหลายในการทดสอบ อาจจะมีการส่งวิเคราะห์มากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าใช้จ่ายนี้เพียงแค่ 1 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนแถมตามโปรโมชั่นนี้)
 9. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้                                  
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้                                                  
 11. ส่วนแถมที่ไม่ใช้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้  
 12. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน                                                                                      
 13. กรณีเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทำการทดสอบ Incompatibility 3 เดือน หากไม่ได้ทำการทดสอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้ากรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพสินค้าจากบรรจุภัณฑ์        
 14. ส่งมอบสินค้าสั่งซื้อตามจำนวนในการส่งมอบครั้งเดียวเท่านั้น                                         
 15. กรุณาอ่านเงื่อนไข และ สอบถามรายละเอียดของโปรโมชั่นให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามโปรโมชั่น

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ความงาม ทำแบรนด์สกินแคร์ ผลิตครีม (Q2 Promotion)

โปร ซื้อชุดหลัก ฟรีชุดแถม รหัส 6604002 รายละเอียด 1.1 ซื้อชุดหลัก ตามรายการ เลือก แถมฟรี ชุดแถม ตามรายการ 1.2 ฟรี ค่าขึ้นทะเบียน ตามเงื่อนไข 1.3 สินค้าที่ร่วมรายการ 1.3.1 ซื...

เริ่มต้นสร้างแบรนด์ครีมกันแดดกับโรงงานผลิตครีมกันแดดได้คุณภาพ

ห้ามพลาด บริษัทพรีมาแคร์ รับผลิตกันแดด สร้างแบรนด์ครีมกันแดด เครื่องสำอาง ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 20,000 เท่านั้น ก็มีแบรนด์ครีมกันแดดเป็นของตัวเอง

โปรโมชั่นสร้างแบรนด์ Serum Festival

ต้องการสั่งผลิต ทำแบรนด์สร้างแบรนด์ เซรั่ม/ซีรั่ม(Serum) มาทางนี้!! บริษัทพรีมา แคร์ มีโปรพิเศษ มาเสนอค่ะ OEM/ODM จากโรงงานมาตรฐาน โดยตรงค่ะ

รับผลิตเครื่องสำอาง สร้างแบรนด์ตัวเอง โดยโรงงานผลิตได้มาตรฐาน

รับผลิตเครื่องสำอาง ทำแบรนด์ครีม รับผลิตครีมซอง เครื่องสำอาง เวชสำอาง กับบริษัทพรีมา แคร์ฯ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้มาตรฐาน


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

ชีวิตดีเริ่มต้นที่... Y.O.N. DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายืนยันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทนั้นเป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดที่ข้าพเจ้ากรอกไว้และได้ให้ไว้แก่บริษัท ข้าพเจ้ารับรองว่าบุคคบเหล่านั้นได้รับแจ้ง หรือให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้า หรือมีอำนาจโดยชอบด้วยกฏหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเล่านั้นต่อบริษัท

ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารทางการตลาด สิทธิประโยชน์ บริการเสริมจากการขาย และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ จากบริษัทพรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทในเครือ ผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ฉันสามารถถอนคำยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้ในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล