ธุรกิจน่าสนใจ2567

เจาะ 9 ธุรกิจน่าสนใจลงทุนปี 2567 จากคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย 9 ประเภทธุรกิจที่มาแรงโดดเด่นข้ามปี คาดทำผลกำไรต่อเนื่อง ให้นักธุรกิจไทยและต่างชาติใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรงจาก finbiz by ttb กันไปแล้วในบทความ 6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2567/2024  วันนี้ พรีมา แคร์ ขอชวนมาดู 9 เทรนด์ธุรกิจปี2567 ที่มีแนมโน้มเติบโตได้ดีและโดดเด่น น่าจับตามอง จากคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD DataWarehouse+) กันค่ะ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2566 (มกราคม - พฤศจิกายน) ทั้งจากสถิติการจดทะเบียน อัตราการเติบโต ผลประกอบการ การจดทะเบียนเลิก และจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่นๆ อย่าง ข้อมูลทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กระแสความนิยม เป็นต้น สามารถจำแนกกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น น่าสนใจ มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี เป็นธุรกิจน่าจับตามองในปี 2567 ออกเป็น 4 กลุ่ม 9 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจที่น่าสนใจกลุ่มที่ 1: “กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเติบโตได้ดีในปีที่ผ่านมา ผลจากการเปิดประเทศและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้เติบโตได้เป็นอย่างดี โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. ธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

โดยข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 เติบโตสูงขึ้นถึง 64% เมื่อเทียบกับปี 2564 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2566 ประมาณ 27 ล้านคน และ ปี 2567 ประมาณ 30 - 35 ล้านคน เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบที่ต้องการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจเพื่อรองรับตลาดและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด สปา ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ


  1. ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า คอนเสิร์ต

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

ธุรกิจกลุ่มนี้สามารถสอดรับกระแสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้ดี โดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีต่างๆ ของศิลปินต่างชาติที่นอกจากช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเข้าร่วมงานแล้ว นักท่องเที่ยวยังมักถือโอกาสท่องเที่ยวไปในตัวด้วย โดยมีผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 สูงขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปี 2564  

ประเภทธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า คอนเสิร์ต ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจการจัดแสดงทางธุรกิจและสินค้า ธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจจัดงานเลี้ยง ธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิง งานอีเวนท์ต่างๆ ฯลฯ


ธุรกิจที่น่าสนใจกลุ่มที่ 2: “กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ”

กลุ่มธุรกิจนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองมาโดยตลอด ทั้งจากข้อมูลของ finbiz และจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกลุ่มที่มาแรง เติบโตต่อเนื่องมาตลอดหลายปีและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคต ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย โดยธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา อย่างการแพร่กระจายของโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตกันมากขึ้น ทำให้การดูแลตัวเองทั้งเรื่องรูปร่าง หน้าตา ภาพลักษณ์ภายนอก เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกเพศทุกวัย เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยประเภทธุรกิจสุขภาพและความงามรอบปีบัญชี 2565 สร้างรายได้ 1,184,181 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2564 มูลค่า 97,052 ล้านบาท กำไรสุทธิ 91,959 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2564 มูลค่า 3,687 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจสุขภาพและความงาม เช่น ธุรกิจปลูกพืช เครื่องเทศ เครื่องหอมยารักษาโรค ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิกโรคเฉพาะทาง ธุรกิจขายปลีก/ส่งเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ฯลฯ  


  1. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2566 ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงถึง 20% ของประชากรทั้งหมด สวนทางกับอัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปี อีกทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ธุรกิจสถานที่ดูแลรักษาสำหรับผู้สูงอายุ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล บ้านพักคนชรา ฯลฯ ธุรกิจบริการจัดหาที่พักให้ผู้สูงอายุ ธุรกิจสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เช่น บริการให้คำปรึกษา บริการด้านอาชีพ บริการด้านจิตใจ ฯลฯ


ธุรกิจที่น่าสนใจกลุ่มที่ 3: “กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องรูปแบบการใช้ชีวิต”

นับตั้งแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ 2 – 3 ปีมานี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษ โดยประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่มาแรง น่าจับตามองอย่างมาก ผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อัตราการเกิดต่ำ นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวแทนการมีลูกของตัวเองมากขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย โดยในปี 2565 มีอัตราเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2564 เห็นได้ชัดว่าธุรกิจจากความรักและความผูกพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงนี้กำลังไปได้ดี กลุ่มผู้บริโภคพร้อมที่จะทุ่มเท ลงทุนสรรหา/เลือกอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงให้กับสัตว์เลี้ยงของตน ส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงสามารถเติบโตได้ดีอย่างมหาศาล

ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ ธุรกิจขายปลีกอาหาร ธุรกิจขายส่งอาหารสัตว์ ธุรกิจอุปกรณ์และของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ


  1. ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อโลกมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าและรูปแบบกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางธรรมชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราเติบโตของผลกำไรปี 2565 สูงถึงกว่า 45% เมื่อเทียบกับปี 2564

ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ


ธุรกิจที่น่าสนใจกลุ่มที่ 4: “กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์”

ในยุคปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์จึงกลายเป็นธุรกิจที่มาแรงและมีโอกาสเติบโตสูง ธุรกิจกลุ่มนี้ครอบคลุมทุกช่วงวัยของคนในสังคม มีมูลค่าทางการตลาดระดับสูง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ธุรกิจบริการ e-Commerce

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทำให้การซื้อสินค้าและบริการต่างๆทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันได้ดี โดยมีรายได้รอบปีบัญชี 2565 เพิ่มสูงขึ้นถึง 24% เมื่อเทียบกับปี 2564

ประเภทธุรกิจบริการ e-Commerce ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต และ ธุรกิจตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน์


  1. ธุรกิจบริการชำระเงินแบบดิจิทัล

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

เป็นธุรกิจที่ให้บริการในการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ ซึ่งช่วยเสริมธุรกิจบริการด้าน e-commerce ได้เป็นอย่างดี ทำให้การชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น โดยในปี 2565 สามารถสร้างรายได้รอบปีบัญชีเติบโตสูงขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปี 2564 อีกทั้งยังสร้างผลกำไรสูงมากกว่า 1.9 เท่า

ประเภทธุรกิจบริการชำระเงินแบบดิจิทัล ได้แก่ ธุรกิจการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน


  1. ธุรกิจซอฟต์แวร์

ธุรกิจน่าลงทุน 2567

การเติบโตของเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆมีบทบาทสำคัญและสอดแทรกเข้าไปอยู่ในแทบทุกการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การดำรงชีวิตไปจนถึงการประกอบธุรกิจของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ล้วนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยในปี 2565 สามารถ สร้างรายได้รอบปีบัญชีสูงขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปี 2564

ประเภทธุรกิจซอฟต์แวร์ ได้แก่ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 9 ประเภทธุรกิจน่าสนใจจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากท่านใดสนใจลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม แต่ถ้าเราไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้เลย ก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ

หากสนใจธุรกิจความงาม อยากสร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์อาหารเสริม หรือสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง เวชสำอาง ปรึกษา ฟรีมา แคร์ ได้ฟรีทุกช่องทางเลยนะคะ เราเป็นโรงงานผลิตครีมมาตรฐาน GMP ที่รับบริการแบบ One Stop Service เลยค่ะ สนใจติดต่อ Line: @premacare หรือ https://bit.ly/AddLinePremaCare  Tel : 080-810-8109

 

ที่มา: https://www.dbd.go.th/news/177171266?fbclid=IwAR08pwuZ_7eJp9MA2-SAvzp8HCsmGCz_wBcRwqE0OPu7M43KT6DPmt_ZL9E


โปรโมชั่นแนะนำ

6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2567/2024 ทำธุรกิจอะไรดี เทรนด์ไหนได้ไปต่อ เทรนด์ไหนมาแรง!!

finbiz by ttb ชวนผู้ประกอบการ SME จับตาเทรนด์ธุรกิจในปี 2567/2024 เปิดกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567/2024 และเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567/2024 ธุรกิจไหนยังมาแรงและยังเติบ...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957